Lucie Kozlová předala ceny „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“

10. ledna 2024 byly na Krajském úřadě Jihočeského kraje slavnostně vyhlášeny výsledky 22. ročníku ceny „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“. Národní cenu českých spotřebitelů zde v 9 ze 14 kategoriích získalo 23 podnikatelů, jejichž jmenovitý přehled je uveden v příloze této tiskové zprávy. Velká většina z nich se navíc řadí do kategorie drobných živnostníků či malých a rodinných firem a polovina z nich zaměstnává 5 anebo méně lidí.

Udělení cen přitom proběhlo pod záštitou pana hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a ceny oceněným podnikatelům předala náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová. „Zákazníkům může toto ocenění zaručit, že budou s nákupem anebo službou spokojeni. Pro jeho držitele je pak známkou toho, že dělají svůj byznys dobře a poctivě. Doufám, že dnešní akce a předaná osvědčení povzbudí v této nelehké době v Jihočeském kraji nejen ty oceněné, ale že ukáží cestu i ostatním,“ řekla Kozlová.

Jsme moc rádi, že můžeme tímto způsobem veřejnost jak v Jihočeském kraji, tak i po celé ČR upozornit na firmy a podnikatele, kteří naplňují vysoká očekávání spotřebitelů, a pevně věřím, že si k dnes oceněným firmám najdou cestu i další spokojení zákazníci,“ uvedl za SČS během slavnostního vyhlášení koordinátor celé akce Viktor Vodička.

Udělení Národní ceny českých spotřebitelů Spokojený zákazník vyjadřuje skutečnost, že daný podnikatelský subjekt poskytuje své produkty nebo služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitelů a že naplňuje v rámci svého oboru nejen požadavky dané obecně závaznými právními předpisy a zejména živnostenským zákonem, ale že má při uvádění výrobků na trh a při poskytování služeb dostatečně srozumitelně deklarovánu také jejich jakost a spolehlivost, že má zaveden odpovídající systém pro řešení stížností a požadavků spotřebitelů a že své výrobky nebo služby poskytuje na odpovídající odborné úrovni.

Do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů jsou přitom zapojeni nejen spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských úřadů i dalších nevládních organizací. Návrhy na přiznání ceny jsou přitom vždy podrobeny přezkoumání v hodnotící komisi, která byla v Jihočeském kraji ustavena již v roce 2001 a jejíž předsedkyní je paní náměstkyně hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Společně s dnes nově oceněnými podnikateli tak bylo v Jihočeském kraji uděleno již celkem 399 těchto ocenění a bližší informace o udělování a metodice této ceny, stejně jako i o krajích a kategoriích, v nichž je vyhlašována, najdete na našich stránkách zde anebo na rozcestníku www.konzument-ocenuje.cz.

Seznam oceněných subjektů

10.01.2024 Bc. David Hocke