Muzeum pomáhá zvýšit povědomí o venkovském životě

Evropské dotace pomohly v regionech vybudovat nejrůznější venkovská muzea. To je i případ Muzea venkovského života v Besednici na Českobudějovicku, které prezentuje historické pomůcky a techniky používané v zemědělství od začátku 20. století do období socialismu. Je umístěno v rozsáhlém podkroví objektu bývalého zemědělského družstva a dnešní Farmy Besednice. Bylo vybudováno před pěti lety s finanční podporou z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši takřka 4 milionů korun.

„Smyslem projektu bylo zřízení a otevření Muzea venkovského života v obci Besednice, a tím i zpřístupnění dosud neveřejných exponátů. Příjemce dotace vlastnil velké množství zemědělských strojů, drobného ručního nářadí a dalších historických zajímavých exponátů, které nebyly v jednom seskupení a nebyly veřejně přístupné. Chtěl, aby se široká veřejnost mohla seznámit s dříve používanou zemědělskou technikou a dalšími historickými předměty spojenými s životem našich předků na venkově. Pro umístění muzea však neměl vhodné prostory. Ty byly v rámci projektu zajištěny rekonstrukcí podkrovních prostor dříve využívané hospodářské budovy,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová. 

Vybudování Muzea venkovského života pomohlo zvýšit kulturní atraktivitu regionu a podpořit cestovní ruch. „Tento počin výborně využívá náš kulturně historický potenciál. Muzeum pomáhá zvýšit povědomí o venkovském životě a historii zemědělského hospodaření,“ řekl vicehejtman Jihočeského kraje Josef Knot.
 

21.06.2019 Bc. David Hocke