Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Na letních táborech v Jihočeském kraji je nahlášeno 34 tisíc dětí. První už předčasně skončil

Na začátku třetího prázdninového týdne mají za sebou hygienici v Jihočeském kraji už více než 55 kontrol, tedy téměř polovinu z plánovaných 125. Nahlášeno dosud bylo konání 258 zotavovacích akcí (ZA), na nichž se bude rekreovat 32 600 dětí, a dále 36 jiných podobných akcí (JPA), kterých se zúčastní 1 394 dětí, hlášen není žádný putovní tábor. Celkově hygienici evidují téměř třicet čtyři tisíce dětí (33 994), jižní Čechy jsou regionem s největším počtem rekreovaných dětí ze všech krajů ČR. To samozřejmě přináší i vysoký počet kontrol v terénu.   

První případ zdravotních obtíží dětí dnes řešili hygienici na skautském táboře na Jindřichohradecku.  "Vedoucí jedné zotavovací akce nedaleko Jindřichova Hradce nám dnes ohlásil výskyt zdravotních problémů u několika účastníků tábora. Mělo jít o krátkodobá jednodenní zvracení a průjmy. Na tábor okamžitě vyjely kolegyně z protiepidemického odboru a odboru hygieny dětí a mladistvých jindřichohradeckého pracoviště KHS. Na táboře bylo 55 osob, z toho 42 dětí. V minulém týdnu se denně objevovaly u dětí jeden až dva případy průjmů a zvracení, doprovázených teplotami. Dnes bylo na izolaci celkem sedm dětí, průběhy onemocnění ale nebyly vážné. Na místě jsme provedli šetření a nařídili potřebná protiepidemická opatření. Při kontrole nebyly shledány evidentní závady, odebrali jsme biologický materiál k dalšímu vyšetření u pracovníků kuchyně a jednoho z nemocných dětí, na výsledky čekáme. Tábor měl řádně skončit v sobotu, odpoledne nás jeho vedoucí informoval o tom, že provozovatel tábor ukončil,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. 

Jihočeští hygienici dnes udělili blokovou pokutu 1 000 korun v jednom stravovacím zařízení na táboře u Blatné na Strakonicku. Důvodem byl jeden z nejčastějších prohřešků táborových kuchyní a tím je zamrazování syrových potravin a hotových pokrmů. Ve stravovacím zařízení zjistili více než čtyřkilogramové balení původně syrového masa, které bylo zmraženo v nekontrolovaném režimu. Provozovna přitom nebyla vybavena zařízením pro rychlé zchlazování a zmrazování pokrmů ani neměla zpracovaný postup na zásadách HACCP pro výrobu zmrazených pokrmů. 

Kromě dnešních událostí a desetitisícové pokuty z  minulého týdne za zásadní pochybění v zajištění nezávadné pitné vody na jednom táboře na Českokrumlovsku, jsme v první polovině července nemuseli řešit žádné další závažné nedostatky, epidemii či onemocnění s hromadným výskytem. Chtěla bych ale apelovat v souvislosti s očekávaným tropickým počasím, aby organizátoři zotavovacích akcí vzali při plánování činnosti na táborech v potaz rizika, která pro děti vysoké teploty a intenzivní sluneční svit přinášejí. Hrozí především úpaly a úžehy, horkému počasí je též třeba přizpůsobit pitný režim dětí a dobu jejich expozice na přímém slunci,“ vysvětluje ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková. Extrémně vysoké teploty přinášejí i zvýšené požadavky na režim stravovacích zařízení, uskladnění a přípravu potravin.

Hygienici v minulém týdnu udělili desetitisícovou pokutu na místě organizátorům zotavovací akce na Českokrumlovsku za závažné pochybení v zajištění nezávadné pitné vody. Pořádající osoba nedodala v rámci ohlašovací povinnosti protokol o kráceném rozporu jakosti pitné vody. Z důvodu nevyhovujícího rozboru jakosti pitné vody z vlastní studny byl pro tuto zotavovací akci zajištěn náhradní způsob zásobování pitnou vodou dovozem nezávadné vody v barelech z nedalekého kempu. Jihočeští hygienici též řešili první podnět na zotavovací akci na Táborsku, který byl následnou kontrolou shledán jako neoprávněný. Podnět upozorňoval na opětovné provozování tábora, na který byl vloni podán podnět kvůli údajně špatnému jídlu, nefunkční studni a  zažívacích potížích rekreovaných dětí. Hygienici v táboře uskutečnili kontrolu, která uvedené nedostatky nepotvrdila.     
 

19.07.2022 Bc. David Hocke