Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Nájezdy a sjezdy na dálnici D3 na Budějovicku mají být hotové nejpozději do roku 2022

Náměstek hejtmanky Knot: Nájezdy a sjezdy na dálnici D3 na Budějovicku mají být hotové nejpozději do roku 2022. Kraj do nich investuje 1,5 miliardy

Nájezdy, sjezdy a další komunikace související se zprovozněním dálnice D3 na Českobudějovicku mají být hotové nejpozději do roku 2022. Tedy ke stejnému datu, kdy se plánuje otevření úseku dálnice mezi Úsilným na Českobudějovicku, českobudějovickou čtvrtí Nové Hodějovice a Dolním Třebonínem na Českokrumlovsku.

Potvrdil to první náměstek hejtmanky Josef Knot s tím, že s harmonogramem prací v příslušných lokalitách byli seznámeni minulý týden na svém zasedání krajští zastupitelé. A kraj do nich bude investovat necelých 1,5 miliardy korun. „Společně se na jeho přípravě podílely kraj, krajské město a Ředitelství silnic a dálnic,“ dodal první náměstek.

Konkrétně se podle Knota jedná o:

*Dálniční obchvat Českých Budějovic v úseku Úsilné – Hodějovice dlouhý 7,2 kilometru s tunelem se zprovozněním v srpnu 2022. (Na mapě modře – D3 stavba Úsilné – Hodějovice)

*Úsek dálnice D3 Hodějovice – Dolní Třebonín dlouhý 12,5 km se zprovozněním v srpnu 2022. (Na mapě zeleně – D3 stavba Hodějovice – Dolní Třebonín)

*Tzv. českobudějovickou Severní spojku vedoucí z kruhové křižovatky u nákupního centra Globus do Pražské ulice o délce zhruba 2,5 kilometru se zprovozněním v srpnu 2022. (Na mapě oranžově – Severní spojka)

*Další etapu dostavby Zanádražní komunikace z okružní křižovatky v Novohradské ulici nad nákupním centrem Penny v Nových Hodějovicích a na ni navazující přivaděč k dálnici v místě mimoúrovňové křižovatky Pohůrka ve stejnojmenné českobudějovické osadě s celkovou délkou 395 metrů se zprovozněním v září 2021. (Na mapě oranžově a sytě červeně viz 1. přeložka 4. etapa a 2. Zanádražní komunikace – 5. etapa)

*I. etapu tzv. Jižní tangenty propojující silnici I/3 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem se začátkem v lokalitě mezi Planou a Včelnou na Českobudějovicku s napojením na dálnici v místě mimoúrovňové křižovatky Roudné na Českobudějovicku o délce 2,706 kilometru se zprovozněním v srpnu 2022. (Na mapě červeně – Jižní tangenta) 

*Další část Zanádražní komunikace propojující obchvat Srubce na Českobudějovicku dálnici v místě mimoúrovňové křižovatky Pohůrka ve stejnojmenné českobudějovické osadě s celkovou délkou 4,8 kilometru a zprovozněním v srpnu 2022. na mapě fialově 4. Zanádražní komunikace 6. etapa a červeně obchvat Srubce)

*Tunel pod českobudějovickým nádražím mezi Mánesovou ulicí a čtvrtí Pětidomí, kde se zatím zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. (Na mapě červeně – 5. Zanádražní komunikace – 3. etapa)

Jihočeský kraj se na výše uvedených stavbách podílí celkovou částkou ve výši necelých 1,5 miliardy korun. „Na Jižní tangentu půjde 791,8 milionu, na obchvat Srubce 500 milionů, na propojku dálnice s obchvatem Srubce 100 milionů, na propojku od Penny včetně přivaděče k dálnici v Pohůrce 74,8 milionu korun,“ upřesnil Knot. 

 

Po, 18.02.2019 - 16:03 Bc. David Hocke