Nálezce „kučeřského pokladu“ dostane odměnu ve výši 100 000 Kč

Rada Jihočeského kraje dnes schválila odměnu 100 000 Kč za nález „kučeřského pokladu“. Ten byl nalezen 5. dubna 2017 v Kučeři na Písecku při výkopových pracích. „Důležité je, že nálezce okamžitě oznámil pracovníkům Prácheňského muzea co vykopal a tím pomohl k záchraně těchto důležitých historických artefaktů pro další generace. Za to mu dle zákona náleží nejen ta finanční odměna, ale hlavně poděkování celého Jihočeského kraje,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch.

K nálezu došlo na soukromém pozemku, kde nálezce pracoval s bagrem. Upravoval budoucí stání pro zemědělské stroje. Sotva se lžíce bagru zaryla do země, začaly se z ní sypat zelené mince. Archeologové Prácheňského muzea v Písku potvrdili, že se jedná o několik stovek stříbrných českých, německých a rakouských ražeb nižších nominálních hodnot z poloviny 15. století. „Abychom byli zcela přesní, tak to bylo 1374 mincí, 335 zlomků mincí a 264 gramů slepených mincí. Ke stanovení kulturně-historické hodnoty jsme nechali u PhDr. Jana Boubíka z Národního muzea v Praze vypracovat posudek. Z něj vyplývá, že se jedná o mince z 30. – 60. let 15. století,“ upřesnil Hroch. 

Podle posudku PhDr. Boubíka nelze hodnotu nálezu vyjádřit pouze mechanickou tržní cenou, která by odpovídala současné sběratelské hladině. „Vzhledem k tomu, že jde o kompletně dochovaný nálezový soubor, kde jsme znali i okolnosti nálezu, s vysokou výpovědní hodnotou pro studium peněžních poměrů píseckého regionu, je jeho historická hodnota vyšší. V úvahu musíme i vzít příkladnou spolupráci nálezce. Proto mu byla Radou Jihočeského kraje přiznána odměna výši 100 000 Kč,“ uzavřel Hroch. 

„Kučeřský poklad“ si budou moci Jihočeši sami prohlédnout, neboť se stal součástí sbírek Prácheňského muzea v Písku, kde je uložen a bude následně prezentován v rámci expozice.
 

27.10.2022 Bc. David Hocke