Náměstek Hroch: Svatý Hřeb pomůže zviditelnit milevský klášter 

Vůbec poprvé byl očím veřejnosti vystaven svatý Hřeb z Milevska. Unikátní nález celosvětového významu mohli zájemci obdivovat během slavnostní liturgie, která se konala v milevském klášteře 13. září 2022, tedy v předvečer svátku Povýšení svatého Kříže. Jakmile budou zabezpečeny velmi specifické mikroklimatické podmínky, dokončeny potřebné analýzy a restaurátorské práce, bude možno svatý Hřeb zpřístupnit trvale. To by podle náměstka hejtmana pro oblast kultury Pavla Hrocha znamenalo zásadní krok ke zvýšení zájmu veřejnosti o milevský klášter. 

Milevský klášter je jedinečnou památkou, která si zájem turistů po právu zaslouží. Nález církevního artefaktu takového významu, jako má svatý Hřeb, k ní upoutá celosvětovou pozornost odborné i laické veřejnosti. Rádi bychom ze strany Jihočeského kraje tuto pozornost co nejvíce podpořili,“ uvedl náměstek Hroch a připomněl, že už v roce 2020, kdy byl unikátní artefakt v milevském klášteře objeven, přislíbil kraj pomoci s vybudováním muzejní expozice jejímž vrcholným exponátem bude právě svatý Hřeb. Hroch následně připomněl, že na konzervaci svaté relikvie přispěl kraj v loňském roce částkou 90 tisíc korun a na marketingovou prezentaci svatého Hřebu dalšími 70 tisíci korunami. Díky tomu dostal svatý Hřeb vlastní logo z dílny grafického studia Kláry Kvízové. 

Unikátní památka byla nalezena v průběhu roku 2020 při zkoumání soustavy dutin v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Největší dutý prostor byl identifikován jako středověká trezorová místnost. Z důmyslné skrýše uvnitř středověkého trezoru byly následně vyzvednuty trosky dvojice dřevěných schránek zdobených zlatem a stříbrem. Vedle většího množství ozdob ze zlatého a stříbrného plechu byl mezi troskami identifikován železný hřeb označený zlatým křížkem. Podařilo se tedy vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu z Pravého kříže. Všechny části rozpadlého Milevského relikviáře, všechny kovové ozdoby i samotný hřeb byly převezeny do specializovaných laboratoří, kde proběhla základní konzervace a celá řada přírodovědných analýz. V rámci záchrany výjimečného kulturního dědictví, které je nedílnou součástí národní kulturní památky kláštera v Milevsku, proběhly v roce 2021 a 2022 veškeré práce konzervační, restaurátorské i nedestruktivní průzkum a dokumentace. Výsledky analýz jsou důležitými vodítky pro správnou interpretaci celého nálezu. Postupně tak získáváme celou řadu indicií, s nimiž najdeme odpovědi na otázky, které nález vyvolal. 

 


 

15.09.2022 Bc. Hana Brožková