Náměstek Hroch: vznik další organizace hájící zájmy obcí není nezbytný

Historicky poprvé se v prostorách hlavní budovy Jihočeského kraje konala informativní schůzka mikroregionů Jihočeského kraje s Asociací dobrovolných svazků obcí (Asociace DSO ČR).  Ta vznikla v lednu letošního roku ve Středočeském kraji a chce svou činností navázat na již existující projekty Svazu měst a obcí ČR, prohloubit spolupráci mezi obcemi a zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb obyvatelům zejména menších vesnic. Účastníky informativního setkání přivítal předseda Asociace DSO ČR Viktor Liška, který je zároveň předsedou středočeského Mikroregionu Voticko, spolu s náměstkem jihočeského hejtmana pro oblast venkova Pavlem Hrochem. Ten přiznal, že ačkoli vítá každou iniciativu vedoucí ke zlepšení života v malých obcích, je ke vzniku středočeské mutace již existujících jihočeských spolků skeptický. 
 
Zájmy malých obcí je potřeba bránit a vítám každou iniciativu, která je v tomto ohledu úspěšná. Zároveň se ale z pohledu Jihočeského kraje musím zamyslet nad tím, zda je vznik další organizace hájící zájmy obcí nezbytný. Už dnes přece existuje velké množství fungujících neziskovek s totožným zaměřením, které mají navíc sídlo přímo v Jihočeském kraji a dobře tak znají místní poměry,“ zamyslel se náměstek Hroch a ocenil těmito slovy vynikající spolupráci našich obcí s jihočeskými Místními akčními skupinami, Sdružením měst a obcí Jihočeského kraje, Sdružením místních samospráv Jihočeského kraje či jihočeského Spolku pro obnovu venkova, které mají obdobnou náplň činnosti jako Asociace DSO ČR. 
 

12.10.2023 Bc. David Hocke