Náměstek Knot: Jihočeský kraj podporuje rozvoj digitálních technologií

Vyzkoušet si vyšetření pacienta na digitálním modelu, naučit se obsluhovat složitý přístroj před tím, než ho budeme potřebovat v krizové situaci, projít si neznámé prostory, zkrátka vyzkoušet něco, co jsme ještě nezažili. To vše umožňují nejnovější technologie. Jejich vývoj a budoucí uplatnění podporuje Jihočeský kraj prostřednictvím Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP). Potvrdil to 1. náměstek hejtmanky Josef Knot při prezentaci výsledků Jihočeského Digi Hubu, iniciativy JVTP a dalších organizací zaměřených na podporu rozvoje regionu.  

„Během uplynulého koronavirového období se ukázalo, že ve zdravotnických zařízeních nebyl problém v dostupnosti potřebných technologií, ale spíše v nedostatku odborně proškoleného obslužného personálu,“ upozornil Knot s tím, že pomocí virtuální reality se mohou zdravotníci okamžitě a bezpečně naučit pracovat s nákladnými a složitými přístroji. Potřebné programové vybavení vyvíjí společnost Virtual Lab, která sídlí v prostorách vědeckotechnického parku a využívá jeho doprovodných služeb. 

Digitální technologie se uplatňují už na školách

„S podporou nejnovějších technologií je potřeba začít už na školách. A jsem rád, že se to v Jihočeském kraji daří. Třeba na Střední průmyslové škole v Táboře složila studentka maturitní zkoušku pomocí virtuální reality a provedla zkoušející digitálně zpracovaným modelem budovy,“ uvedl Knot s tím, že rozvoj digitálních technologií ve školství oficiálně podporuje i Jihočeský kraj. Od příštího roku se tak chystají realizace projektů zaměřených mimo jiné na zapojení virtuální reality do výuky polytechnických oborů u krajem zřizovaných odborných středních škol.  

Právě v procesu vzdělávání představují technologie velkou příležitost. Odborné výzkumy totiž potvrzují, že například vstřebávání informací získaných ve virtuální realitě je díky věrnému prožitku s nabídnutými teoretickými souvislostmi daleko účinnější. Navíc jsou během studia eliminovány rušivé vnější vlivy,“ upozornil jednatel společnosti Virtual Lab Leoš Kubíček, jehož program na obsluhu virtuálního plicního ventilátoru se úspěšně účastnil konceptu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury Czechinvest na podporu projektů využitelných v boji proti koronaviru. O program už projevily zájem zdravotnická a vzdělávací zařízení z celé republiky. „Konkrétně se jedná o nemocnice Mladá Boleslav, Královské Vinohrady, České Budějovice, Písek, Jindřichův Hradec, FN svaté Anny Brno a společnost Meditrans,“ upřesnil Kubíček podle něhož právě v Jihočeském kraji velmi dobře funguje spolupráce mezi krajem, vzdělávacími institucemi a inovačním podnikáním. 


Jihočeský vědeckotechnický park byl založen Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit inovace a technologický rozvoj regionu. Jeho cílem je udržitelný růst a vývoj firem, podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím specializovaných poradenských služeb, poskytování sdílených kanceláří, laboratoří, technologických hal a další inovační infrastruktury. JVTP ve spolupráci s Jihočeským krajem zpracovává zároveň regionální inovační strategii, která je strategickým dokumentem pro rozvoj inovací v Jihočeském kraji. Jedná se o výchozí dokument podpory inovačních aktivit v regionu.

17.07.2020 Bc. David Hocke