Náměstkyně Kozlová gratuluje Domovu pro seniory Světlo v Písku ke značce kvality

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek získal značku kvality v sociálních službách. Certifikát opravňující k užívání značky převzala ředitelka domova Šárka Nováčková na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 30 října 2023. Rada kvality České republiky a Řídící výbor Národního programu Česká kvalita předal v rámci Dne s Českou kvalitou celkem 16 ocenění výrobkům a službám v Národním programu Česká kvalita.
 
Je to ocenění naší práce, celého týmu. Je to pro nás prestiž, ale i záruka kvality poskytovaných služeb pro naše klienty,“ neskrývala dojetí při převzetí certifikátu ředitelka Nováčková. Proces certifikace podle ní pomohl její organizaci modernizovat provoz v mnoha oblastech. „Najeli jsme na koncept nulového odpadu a zároveň zavádíme novou technologii v servírování jídla. Budeme první organizací v České republice, která bude moci zavést systém aktivního tabletového systému,“ dodala ředitelka. 
 
Úspěch domova oceňuje i jeho zřizovatel, Jihočeský kraj. „Gratuluji paní ředitelce a celému týmu Domova pro seniory v Písku k získání značky kvality. Je to důkaz, že se nespokojí jen s prostým plněním svých pracovních povinností, ale že o svoje klienty pečují s láskou a porozuměním. Snaží se jim vytvořit pohodlný a příjemný domov, kde se cítí bezpečně. Za to jim ze srdce děkuji,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová.  
 
Tisková zpráva MPO je k dispozici zde

Fotografie poskytlo MPO. 

09.11.2023 Bc. Hana Brožková