Náměstkyně Kozlová předala ceny Spokojený zákazník Jihočeského kraje

V kruhovém sále zastupitelstva byly dnes vyhlášeny výsledky jubilejního 20. ročníku ceny „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“. Národní cenu zde nově v pěti oborech (Zakázková výroba, odborný prodej a opravy výrobků; Stravování, pohostinství, ubytovací služby a cestovní ruch; Výroba a prodej potravin a nápojů; Sportovní činnost, hobby a volný čas a Autodoprava a související služby) získalo celkem 15 podnikatelů. Více než 73 % z nich přitom zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a naprostá většina z nich se tak řadí do kategorie drobných živnostníků a malých či rodinných firem.

Vyhlášení a udělení cen přitom proběhlo s podporou Jihočeského kraje a pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje pana MUDr. Martina Kuby, který všem pogratuloval a poděkoval za příkladný přístup k úspěšnému překonání velmi náročného období koronavirové krize. „Pandemie koronaviru zasáhla do všech oborů podnikání a podnikatelé prožívají stále těžké období. Část z nich musela dokonce i s podnikáním skončit a fakt, že jste byli nominováni na cenu Spokojeného zákazníka, je důkazem, že jste i přes veškeré potíže, které s sebou covid-19 přinesl, poskytovali svým zákazníkům v loňském roce služby v nadstandardní kvalitě, a za to vám patří velké uznání a díky,“ uvedl pan hejtman Kuba a vyjádřil rovněž potěšení, že firem s takovýmto přístupem ke klientům v Jihočeském kraji rok od roku přibývá.
 
Když jsme naši cenu 15. června v loňském roce vyhlašovali, chtěli jsme veřejnost upozornit především na to, že i přes nelehké období pro podnikání a komplikace způsobené epidemií, řada živnostníků a rodinných firem vysoké očekávání spotřebitelů stále naplňuje. Jsme proto velmi rádi, že Jihočeský kraj na tradici oceňování právě takových podnikatelů i letos navázal a že je dnes můžeme představit veřejnosti jak v Jihočeském kraji, tak i v celé České republice,“ uvedl k vyhlášení výsledků ředitel SČS Mgr. Viktor Vodička.

Cenu Spokojeného zákazníka přitom SČS uděluje na základě skutečnosti, že subjekt, který ocenění získal, poskytuje své produkty či služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitele, a to nejen s přihlédnutím k jejich bezpečnosti a kvalitě, ale i s přihlédnutím k inovacím a neustále se zvyšujícím potřebám českých spotřebitelů samotných.

Do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů jsou přitom zapojeni nejen spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských úřadů, i dalších nevládních organizací, a návrhy na přiznání ceny jsou podrobeny přezkoumání hodnotící komisi, která byla v Jihočeském kraji ustavena již v roce 2001 a jejíž předsedkyní je paní doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D, náměstkyně hejtmana. Ta všem zúčastněným také pogratulovala a popřála jim mnoho úspěchů do dalších let. „Spokojený zákazník by měl být cílem pro každého dobrého podnikatele. Zisk tohoto ocenění je důkazem, že jste si toho vy všichni dobře vědomi. Přeji vám, abyste si spokojenost svých zákazníků udrželi. A to zejména v tomto nelehkém období,“ uvedla náměstkyně Kozlová.  Zároveň dodala, že by ocenění mělo pro ně být určitou přidanou hodnotou a měli by si jej třeba i někde vystavit tak, aby všichni věděli, jak si jich zákazníci váží.

15 nových ocenění tak znamená, že v Jihočeském kraji bylo za přístup ke svým zákazníkům oceněno již celkem 360 podnikatelů.
Bližší informace o udělování a metodice ceny, stejně jako o krajích a kategoriích, v nichž je vyhlašována, jsou k dispozici na stránkách zde, anebo na rozcestníku www.konzument-ocenuje.cz.

Seznam jednotlivých firem a organizací, které ocenění v Jihočeském kraji za rok 2021 získaly naleznete zde.


Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněná práva a zájmy spotřebitelů v České republice a na vnitřním trhu EU, přičemž vyzdvihuje především preventivní stránku jejich ochrany: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS přispívá ke kultivaci podnikatelského a konkurenčního prostředí a působí v řadě oblastí včetně standardizace, podpory kvality a bezpečnosti průmyslového zboží, potravin i služeb, a to včetně služeb finančních.

03.05.2022 Bc. David Hocke