Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Nejvýznamnějšími návštěvníky jižních Čech jsou domácí turisté

Nejvýznamnějšími návštěvníky jižních Čech jsou domácí turisté. Svůj primát ovšem před cizinci drží jen velmi těsně. V poměru 53 : 47. Vyplývá to z nově zveřejněné statistické studie Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) zpracované ve spolupráci se společnostmi T-Mobile CR a CE-Traffic na základě dat získaných v roce 2018.

Z výsledků analýzy je zřejmé, že v kraji celkově převažovali domácí návštěvníci, kteří zde strávili i více dnů než návštěvníci zahraniční. Obecně lze říci, že domácí hosté navštěvovali region častěji a strávili zde delší dobu než cizinci,“ konstatoval ředitel JCCR Jaromír Polášek s tím, že průzkum byl realizován v rámci projektu Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály cestovního ruchu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hlavním úkolem studie bylo podle Poláška měření a analýza turistické návštěvnosti Jihočeského kraje na základě využití geolokačních signalizačních dat mobilního operátora. Měřenou destinací byl kraj prostřednictvím svých jedenácti turistických oblastí. České Kanady, Českobudějovicko-Hlubocka, Českokrumlovska, Lipenska, Novohradsko-Doudlebska, Písecko-Blatenska, PodKletí, Prácheňska, Šumavy, Toulavy a Třeboňska. Referenčním obdobím sběru dat byl celý rok 2018. „JCCR tak získala velmi užitečná a unikátní data o typu, pohybu či původu turistů na jihu Čech a délce jejich turistických návštěv regionu v tomto období,“ zdůraznil Polášek.

Analýza zjistila, že loni se na jihu Čech pohybovalo téměř 1,47 miliónu domácích výletníků (jednodenních návštěvníků bez přenocování) a téměř 2,09 miliónu výletníků ze zahraničí. Domácí výletník ovšem strávil v daném místě v průměru 4 výletodny (jednodenní návštěvy destinace), zatímco zahraniční výletník pouze 1,8. Naopak turistů (vícedenních návštěvníků s minimálně jedním přenocováním) pocházelo více z tuzemska, a to zhruba 1,94 miliónu, s průměrným pobytem 5,3 turistodnů (počet dnů v destinaci). Zahraničních turistů bylo zhruba 980 tisíc s přibližně strávenými 3,41 turistodny.

Domácí výletníci i turisté nejčastěji pocházeli ze Středočeského kraje a Prahy. Nejméně ze Zlínského a Karlovarského kraje. Zahraniční výletníci i turisté přijížděli nejčastěji z Rakouska a Německa. „Vyšší počet návštěvníků z Prahy byl ovšem ovlivněn služebními cestami a populační silou regionu. Menší počet návštěvníků ze Zlínského či Karlovarského kraje tak nemusí nutně znamenat menší intenzitu návštěvnosti. Nízké procento může být dáno například tím, že se jedná o populačně nejmenší kraje České republiky. Jihočeši nejsou v analýze zahrnuti vůbec,“ poznamenal analytik JCCR Michal Šindelíř.

V rámci četnosti návštěv domácích i zahraničních návštěvníků bylo změřeno, že většina z nich navštívila kraj jednou za rok. Délka pobytu v kraji činila u domácích i zahraničních turistů 1 – 2 noci. Nejvíce návštěv bylo dle předpokladu uskutečněno během letních prázdnin, v červenci a srpnu (podíl přes 35% celkových ročních návštěv).

Graf - celková návštěvnost jč kraje

Nejnavštěvovanější turistickou oblastí kraje bylo Českobudějovicko-Hlubocko, kterou navštívilo přes 2,3 miliónu domácích návštěvníků (výletníků i turistů) a zhruba 650 tisíc zahraničních návštěvníků. Druhou nejnavštěvovanější turistickou oblastí Jihočeského kraje byla Toulava, třetí pak Českokrumlovsko. Českokrumlovsko bylo zároveň oblastí s nejvyšší zahraniční návštěvností. Tuto destinaci navštívilo přes 1,12 miliónu zahraničních návštěvníků,“ řekl Šindelíř.

Použitá metoda sběru geolokačních signalizačních dat patří vůbec k těm nejpřesnějším a celkové hodnoty jsou velmi blízké skutečné návštěvnosti, s chybovostí maximálně ± 3%. Mobilní operátoři prostřednictvím anonymizovaných zbytkových dat z mobilní sítě jsou schopni měřit mobilitu osob v prostoru, a to jak u domácího obyvatelstva (rezidentů), tak u zahraničních návštěvníků (nerezidentů). Jedná se tak o objektivní a spolehlivou metodu nezávislou na chování lidí a nezatíženou zkresleními, která vznikají při terénních průzkumech a dotazníkových šetřeních. Metoda navíc dokáže vyloučit z měření rezidenty, pravidelně dojíždějící do analyzované destinace (především za prací), či dlouhodobě pobývající cizince v destinaci. Díky tomu vzniká velmi přesný přehled návštěvnosti související přímo s cestovním ruchem destinace.   

Celá analýza je k dispozici na www.jccr.cz.
 

17.09.2019 Bc. David Hocke