Nemocnice České Budějovice otevřela nové Psychiatrické oddělení

Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice má nové zázemí. Nachází se v prostorách historické budovy v horním areálu, které v uplynulých měsících prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Slavnostní otevření se uskutečnilo v pondělí 11. března.

„Psychiatrické oddělení v Nemocnici České Budějovice je významným pracovištěm pro diagnostiku a léčbu akutních stavů duševních onemocnění v Jihočeském kraji. Výjimečnost krajské nemocnice ho předurčuje k činnostem, které není možné provádět v rámci okresních nemocnic, řeč je například o diagnostice, dostupnosti konziliárních služeb u pacientů, kteří nejsou jen duševně nemocní, dostupnosti laboratorních a zobrazovacích metod, vyšetřování pro posudkové účely či postgraduálním výcviku,“ vyjmenovává člen představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Jaroslav Novák, MBA.

Pro pokrytí akutní psychiatrické péče ve spádové oblasti bylo nutným krokem navýšení kapacity lůžkové péče na 68 lůžek. Jednotlivé stanice jsou strukturovány tak, aby umožnily zvládání léčby celého spektra duševních poruch se zajištěním bezpečnosti a odpovídajícího komfortu pacientů. Čtyři stanice lůžkové péče jsou diferencované podle závažnosti stavu pacienta. V rámci Psychiatrického oddělení zůstává zachován provoz současných ambulancí všeobecné psychiatrie, dětské a dorostové psychiatrie, léčby závislostí a sexuologické ambulance. 

Důležité je zřízení denního stacionáře uplatňujícího systém ucelené rehabilitace v úzkém sepětí s moderním a na bezpečí orientovaným ambulantním traktem. „Tento stacionář slouží hospitalizovaným i ambulantním pacientům. V extramurálním nastavení zajišťuje péči hlavně krátce propuštěným pacientům, kteří ještě nebyli schopni navázat kontakt se systémem komunitní a ambulantní péče a jejich stav přitom již nevyžaduje hospitalizaci. Těmto pacientům bude poskytována ambulantní psychiatrická péče, budou využívat program psychosociální rehabilitace. Mohou takto profitovat z dřívějšího propuštění z hospitalizační péče, a tak pokračovat v léčbě v přirozeném prostředí,“ vysvětluje primář psychiatrického oddělení MUDr. Jan Tuček, Ph.D.

V denním stacionáři, který bude úzce spolupracovat se složkami komunitní péče (například Fokus a další), vznikly specializované dílny (keramická, pracovní dílna mužů a žen pro nácvik dovedností, psychoterapeutický program, relaxační místnost, komunitní místnost, arteterapeutická dílna, místnost pro muzikoterapii, biblioterapii). 

Provoz denního stacionáře s implementovaným systémem ucelené rehabilitace umožňuje zefektivnění léčebného procesu a spolu s tím i případné zkrácení délky hospitalizace. Kombinovaná péče lůžkového oddělení Nemocnice České Budějovice a denního stacionáře vede k naplnění cíle transformace psychiatrické péče ve smyslu posílení role komunitní sféry. 

„Výše uvedená opatření vedou celkově ke zlepšení péče o všechny skupiny duševně nemocných pacientů. Diferenciací pacientů podle závažnosti jejich stavu dochází ke zlepšení procesu úzdravy. Je posílena vazba na navazující komunitní a ambulantní péči. Rekonstrukce budovy vedla k celkové humanizaci, pacienti mají k dispozici nejvýše dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, dále i prostory pro sociálně rehabilitační program,“ říká prim. Tuček.

Rekonstrukce s přistavěnou částí do ulice L. B. Schneidera vyšla na necelých 233 milionů včetně DPH. Z toho 180 milionů korun bylo dotačních – 85 procent z Evropské unie, zbytek spolufinancoval Jihočeský kraj.

12.03.2019 Bc. David Hocke