Nemocnice České Budějovice zavádí robotickou chirurgii

Systémem da Vinci pro robotem asistované operace nově disponuje Nemocnice České Budějovice. První operace s tímto velmi moderním přístrojem v hodnotě 33 000 000 korun byla provedena v pondělí 4. března 2019. Využití robotického systému bude zejména při operacích onkologických onemocnění v urologii, gynekologii a chirurgii. 

„Da Vinci X je nejnovější systém pro roboticky asistované chirurgické výkony spadající do IV. generace robotických systémů společnosti Intuitive Surgical. Je využíván pro operační výkony v dutině břišní, dutině hrudní a ORL výkonech,“ uvádí MUDr. Jaroslav Novák MBA, ředitel úseku zdravotní péče a člen představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., s tím, že se jedná o první instalaci tohoto typu robotického systému ve střední a východní Evropě.

„Přednosti roboticky asistovaných operací jsou v urologii známé a prokázané. Miniinvazivní robotický chirurgický zákrok je pro pacienta méně zatěžujícím, pacient má menší pooperační bolestivost, nižší ztráty krve. Dokonalé, desetkrát zvětšené prostorové zobrazení (3D-HD) operačního pole v konzoli chirurga spolu s užitím robotických nástrojů imitujících pohyb lidského zápěstí posouvá limity očí i rukou. Výrazně se tak zlepšuje přesnost a preciznost provedení operace. Například u nejčastější robotické operace - radikální prostatektomie pro nádor - přináší asistence robota vysokou pravděpodobnost vyléčení zhoubného onemocnění, ale zároveň se zlepšují i funkční výsledky operace, tzn. úplné kontinence (udržení moče) a v některých případech i zachování erekce,“ říká MUDr. Zdeněk Staněk, vedoucí robotického operačního týmu urologického oddělení.

Celý systém se skládá ze tří částí:

  1. Chirurgická konzole - zde sedí chirurg, jenž ovládá na dálku pomocí speciálních prstových ovladačů tři robotické nástroje a endoskopickou kameru. Přenos jemných pohybů ruky chirurga je intuitivní s potlačením přirozeného třesu rukou. 
  2. Věž – centrální počítač systému,  připojení 3D-HD kamery, koagulační jednotka a monitor.
  3. Vlastní robot – základna se čtyřmi univerzálními rameny pro uchycení nástrojů a endoskopické kamery. Nástroje mají průměr pouhých 8 mm a konce se pohybují všemi směry (tzv. EndoWrist). Umožňují operatérovi pracovat v malém prostoru a v oblastech, kam by se vlastní rukou či laparoskopickými nástroji dostával velmi komplikovaně či vůbec. 

„Zavedení robotické chirurgie mimo jiné znamená zkrácení hospitalizace (například z devíti na čtyři a půl dne u operací nádorů prostaty) a rekonvalescence s rychlejším návratem do běžného aktivního života,“ říká MUDr. Jaroslav Novák, MBA a zároveň dodává: „Přínosné je z našeho pohledu také umístění chirurgického robotického přístroje v naší nemocnici, která se tak stala desátým robotickým centrem v ČR,  kdy v současné době je nejblíže dostupný přístroj v Praze. Nový přístroj bude sloužit potřebám pacientů z Jihočeského kraje, okrajových částí Plzeňského kraje a kraje Vysočina, kde není dosud robotická chirurgie dostupná.“

Předpokladem je, že na přístroji budou prováděny převážně výkony z oblasti urologie (zhruba 250 výkonů ročně) a dále z oblasti chirurgie a gynekologie (zhruba 100 výkonů ročně). V budoucnu se počítá s využitím i v oblasti cévní chirurgie, kardiochirurgie či ORL. 

06.03.2019 Bc. David Hocke