Nemocnice Jindřichův Hradec postaví moderní pavilon paliativní péče

Jihočeský kraj dal zelenou projektu výstavby pavilonu paliativní péče v rámci jindřichohradecké nemocnice. Krajské zastupitelstvo schválilo dnes 20. června financování první etapy výstavby i závazek financování do dalšího roku. Projekt výstavby pavilonu paliativní péče je výsledkem bezmála osmileté organizační a projekční práce. Představuje vyvrcholení snah nemocnice a vedení Jihočeského kraje o rozvoj paliativní péče v našem regionu. 

„Koncepce pavilonu je záměrně nepodobná nemocničním budovám. Cílem záměru je vytvoření pracoviště, které nebude mít charakter klasického nemocničního zdravotnického zařízení a bude organicky umožňovat maximální sociální interakci klientů s jejich blízkými, včetně psychologické a spirituální podpory,“ popsal ředitel nemocnice MUDr. Vít Lorenc, MBA. To vše bude realizováno v moderním a komfortním prostředí v klidné městské části na ulici Italských legií. Projekt počítá se čtrnácti jednolůžkovými pokoji se zázemím pro možnost pobytu pacientovy rodiny a blízkých. K dispozici bude i velká terasa. Nedílnou součástí pavilonu budou i ambulantní provozy paliativní a podpůrné péče. Pavilon bude stát v místě budovy bývalé LDN v blízké vzdálenosti od nemocnice. Bude plně využívat technického zázemí nemocnice a z energetického hlediska se bude jednat o pasivní stavbu. 

Pokud půjde vše podle plánu, měl by se pavilon začít stavět už v září 2024 a hotovo by mohlo být do konce roku 2025. Předpokládané náklady jsou ve výši zhruba 100 mil. Kč a budou hrazeny částečně z vlastních zdrojů. Většinu peněz (celkem 82,5 mil. Kč) poskytne Jihočeský kraj. 

V současné době je v Nemocnici Jindřichův Hradec oddělení sociální a paliativní péče, kde je poskytována péče pro těžce nemocné pacienty pod vedením MUDr. Evy Zýkové a MUDr. Filipa Řeřichy. V celém období příprav stavby pavilonu paliativní péče docházelo ke školení nelékařského zdravotnického personálu a tento rok byl tým rozšířen o algeziologa MUDr. Pavla Kroutila. 
 

21.06.2024 Bc. David Hocke