Nová kašna u Hardtmuthovy vily září novotou 

Prvního listopadu byla slavnostně zpřístupněna nově zrekonstruovaná kašna v zahradě Hardtmuthovy vily, kde sídlí českobudějovický Dům dětí a mládeže. Celkové náklady na rekonstrukci kašny i všech ozdobných prvků hradil Jihočeský kraj z Fondu rozvoje školství. Rekonstrukce byla rozčleněna do dvou etap. V první fázi bylo opraveno sousoší dvou puttů – světlonošů za více než 333 tisíc korun. V druhé fázi proběhla rekonstrukce samotné kašny a okolního bazénu za 2,856 milionů korun. V průběhu rekonstrukce se ukázalo, že bude nutné z bezpečnostních důvodů vybudovat i ochranné zábradlí v celkové ceně 186 tisíc. Náklady na rekonstrukci tak byly celkem 3,375 milionů korun. 
 

30.11.2022 Bc. David Hocke