Nová přeložka umožní nájezd na D3 a bude základem pro obchvat Srubce

Slavnostním poklepem na základní kámen byla v úterý 23. dubna 2024 zahájena 6. etapa výstavby zanádražní komunikace. Konkrétně dopravní přeložky silnic II/156 a II/157. Tato stavba nebude svým rozsahem velká, ale bude nesmírně důležitá. Důvody jsou dva: Nejprve napojí Ledenickou ulici ve Srubci na dálnici D3, tedy na úsek Úsilné – Hodějovice a zároveň bude odrazovým můstkem pro budoucí obchvat Srubce.

Realizace této přeložky, je nezbytná z důvodu očekávaného nárůstu dopravní zátěže na Ledenické ulici po dokončení navazujícího úseku dálnice D3. Upozornil na to hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba v rámci slavnostního zahájení. „Jde o důležitou stavbu, která napojuje Ledenickou ulici, po které sjíždí všichni ze Srubce, a vede ji na dálnici. Kdyby se nevybudovala, všichni by se byli schopni dostat na dálnici jenom tak, že by jeli až dolů do Suchého Vrbného, museli by se po zanádražní komunikaci vracet do Mladého a tam najíždět na mimoúrovňovou křižovatku. Teď však vznikne komunikace, která to napojení umožní. Pro mě je strašně důležitá rychlost, s jakou jsme ji zvládli připravit. Ještě si totiž pamatuju debaty na zastupitelstvu kraje, kdy jsme byli v opozici, a nebylo vůbec jasné, jestli se stavba postaví. To by totiž znamenalo, že ta křižovatka by opravdu byla v tomhle rameni zavřená,“ zdůraznil hejtman Kuba a vysvětlil, že díky domluvě s obcí Srubec v roce 2022 bylo možno tuto část stavby vyprojektovat samostatně, aby se dala postavit hned. „Je to rok a půl a my tu nyní stojíme a stavbu zahajujeme. To znamená, že si Budějčáci už v momentě, kdy se v prosinci otevře dálnice, budou moci užívat i tuto nově otevřenou komunikaciJ,“ dodal hejtman a poděkoval úředníkům z Jihočeského kraje za rychlou přípravu. 

Přeložka umožní přesun tranzitní dopravy mimo zastavěnou oblast Srubce a Českých Budějovic a přímé napojení Srubce a dalších obcí na trase Ledenické silnice na dálnici, což významně pozitivně ovlivní bezpečnost silničního provozu a životní prostředí obyvatel. Během stavby dojde k významnému snížení akustické a exhalační zátěže v okolí stávající silnice vedoucí z ČB na Ledenice.

Velké změny nastanou na křižovatce Ledenické ulice, Do Mladého a U Rybníka. Dílnu, která je na ni přímo napojena, čeká demolice a historickou kapličku stavebníci přesunou do nově vybudovaného parčíku. Tímto krokem se zachovává kulturní dědictví a vytváří se nový veřejný prostor pro odpočinek a setkávání.

Stavba přeložky je součástí širšího plánu rozvoje dopravní infrastruktury v regionu a je plánována tak, aby mohla být zprovozněna souběžně s dálnicí D3. 

  • Doba výstavby: 202 kalendářních dní 
  • Datum dokončení stavby: 11. listopadu 2024 
  • Cena stavby: 102 815 072,45 Kč včetně DPH
  • Zhotovitel stavby: STRABAG Silnice a.s.
     
23.04.2024 Bc. David Hocke