Ocenění žáků odborných škol Učeň roku vyzdvihuje důležitost učňovského vzdělání

V průběhu června Jihočeská hospodářská komora ocení padesátku nejlepších žáků středních škol z jižních Čech, kteří se v letošním školním roce zapojili do soutěže Učeň roku. Ta se letos koná poprvé po celém Jihočeském kraji na 13 odborných školách a jejím cílem je podpora učňovských oborů a zvýšení prestiže učňovského vzdělávání.

„Cílem soutěže Učeň roku je podpořit studium žáků učňovských oborů a zvýšit prestiž učňovského vzdělávání. Snahou je tak motivovat žáky k lepším výkonům, poukázat, že získání výučního listu je prestižní záležitostí a že učňovské vzdělávání je stejně důležité a významné jako studium maturitních oborů,“ uvádí Marcela Kužníková, ředitelka Oblastní kanceláře Jhk v Táboře, která soutěž poprvé organizovala před dvěma roky v Milevsku. Loni se připojily také školy z Jindřichova Hradce, letos se bude Učeň roku vyhlašovat v devíti regionech jižních Čech. 

Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, vyzdvihuje nejen aktivitu škol a jejich žáků, ale i činnost zapojených obcí: „Je velmi potěšující, že se do ocenění učňů zapojují i samotná města a obce. Jejich podpora může mít vliv na zájem žáků základních škol, kteří si vybírají své středoškolské vzdělávání, což má do budoucna dopad na zaměstnanost a prosperitu daných regionů. Ostatně i pro jihočeské podniky je zapojení do soutěže velká příležitost vyhlídnout si potenciální, šikovné pracovníky, kteří účastí v souboji s ostatními učni prokazují svou zručnost, cílevědomost a nabité zkušenosti,“ chválí žáky Dvořák.

„Podpora učebních oborů si určitě zaslouží stejnou pozornost jako obory maturitní, neboť i jejich absolventi jsou na trhu práce potřební. Kolik z nás hledá v životě šikovné řemeslníky a mnohdy těžko. Jihočeský kraj se snaží udržet poměr počtu žáků v učebních a maturitních oborech již několik let a ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se mu to daří. I mezi učebními obory jsou obory technického směru, který v posledních letech zaznamenal nárůst zájmu z řad žáků základních škol,“ uvedla Hana Šímová, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Do letošního pilotního ročníku, v rámci, něhož všech devět oblastních kanceláří Jihočeské hospodářské komory ocení celkem 51 žáků, je zapojeno 13 středních škol a učilišť Jihočeského kraje. Ocenění žáci musí splnit prospěch v obou pololetích školního roku bez nedostatečných, nesmí mít sníženou známku z chování nebo mít neomluvené, zameškané hodiny a celkový počet omluvených hodin může tvořit maximálně 25 % docházky. „Důležité je samozřejmě i hodnocení samotného odborného výcviku, u něhož musí být žák ohodnocen známkou výborně nebo chvalitebně. Roli hraje také hodnocení závěrečné zkoušky, zejména její praktické části,“ vysvětluje pravidla soutěže Marcela Kužníková.

Do soutěže jsou přihlášeni žáci technických a řemeslných oborů, jako například instalatéři, pokrývači, elektromechanici či nástrojáři, zúčastní se ale i žáci zaměřující se na gastronomii či služby, tedy kuchaři, číšnici, cukráři, aranžéři nebo kadeřnice. 

První oceněné již znají v Třeboni, Táboře, Českém Krumlově a Písku. Další slavnostní předávání cen se bude v následujících dnech konat v Milevsku, Jindřichově Hradci, Prachaticích, Českých Budějovicích a Strakonicích.  
 

Oblast:   Datum:  Místo: Čas:
Třeboň  18. 6. 2019
21. 6. 2019
Hráz rybníka Rožmberk
Schwarzenberský sál Třeboň
15:00 hod.
13:00 hod.
Tábor 19. 6. 2019 Radnice Tábor 10:00 – 11:30 hod.
Český Krumlov   19. 6. 2019 Obřadní síň Velešín 10:00 – 11:00 hod.
Písek  19. 6. 2019
20. 6. 2019
26. 6. 2019
Trojice Písek 16:00 hod.
Milevsko 21. 6. 2019 Radnice Milevsko  10:00 – 11:30 hod.
Jindřichův Hradec 21. 6. 2019 Kulturní dům Beseda Dačice 09:30 – 11:00 hod.
Prachatice   24. 6. 2019  Radnice Vimperk 13:00 – 14:00 hod.
České Budějovice  26. 6. 2019  Českobudějovická radnice  08:30 – 10:30 hod.
Strakonice   27. 6. 2019   Radnice Strakonice   10:00 – 11:00 hod.

 

23.06.2019 Bc. David Hocke