Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost nadále trvají

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu č. 1202 o přijetí krizového opatření jsou nadále úřední hodiny Krajského úřadu Jihočeského kraje v týdnu stanoveny tak, jak bylo určeno ode dne 12. října 2020, tzn.: pondělí 8–13 hodin, středa 11–16 hodin.

Krajský úřad podle citovaných usnesení vlády pokračuje v provozu s omezením osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Dále pak příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace. Na recepcích budov krajského úřadu jsou provedena organizační opatření zabraňující přímému kontaktu osob; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření.

Toto rozhodnutí je účinné od 23. listopadu 2020 do 12. prosince 2020, jak určila vláda České republiky.
 

Po, 23.11.2020 - 06:44 Bc. David Hocke