Parametry a výkony sociálních služeb

 Parametry a výkony sociálních služeb se budou nově vyplňovat v online aplikaci JASS (Jihočeská aplikace sociálních služeb). Za tímto účelem pořádáme setkání s poskytovateli sociálních služeb. Vyberte si prosím termín podle druhu vaší sociální služby.

Pozn.: Parametry a výkony se vyplňují pouze za služby zařazené do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji. V případě dotazů kontaktujte Ing. Ivanu Moravcovou, moravcovai@kraj-jihocesky.cz.

 UPOZORNĚNÍ: Kapacita místností je omezená, proto prosím přihlašujte za 1 službu vždy max. 2 osoby.

Vysvětlivka:

  • TF = terénní forma
  • AF = ambulantní forma
  • PF = pobytová forma
06.10.2022 - § 41 Tísňová péče, § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby, § 43 Podpora samostatného bydlení, § 44 Odlehčovací služby – TF, § 55 Telefonická krizová pomoc, § 56 Tlumočnické služby, § 69 Terénní programy
Od 9:00 [7 volných míst]
Od 13:00 [25 volných míst]
07.10.2022 - § 39 Osobní asistence, § 40 Pečovatelská služba
Od 9:00 [18 volných míst]
Od 13:00 [62 volných míst]
11.10.2022 - § 37 Odborné sociální poradenství
Od 9:00 [115 volných míst]
13.10.2022 - § 44 Odlehčovací služby – AF, § 45 Centra denních služeb, § 46 Denní stacionáře, § 67 Sociálně terapeutické dílny
Od 9:00 [12 volných míst]
Od 13:00 [28 volných míst]
14.10.2022 - § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením, § 49 Domovy pro seniory, § 50 Domovy se zvláštním režimem
Od 9:00 [10 volných míst]
Od 13:00 [63 volných míst]
18.10.2022 - § 60 Krizová pomoc, § 59 Kontaktní centra, § 60a Intervenční centra, § 64 Služby následné péče, § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, § 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Od 09:00 [22 volných míst]
Od 13:00 [46 volných míst]
20.10.2022 - § 44 Odlehčovací služby – PF, § 51 Chráněné bydlení, § 47 Týdenní stacionáře, § 70 Sociální rehabilitace – PF
Od 9:00 [19 volných míst]
Od 13:00 [26 volných míst]
21.10.2022 - § 54 Raná péče, § 70 Sociální rehabilitace – AF, TF
Od 9:00 [13 volných míst]
21.10.2022 - § 57 Azylové domy, § 63 Noclehárny, § 61 Nízkoprahová denní centra
Od 13:00 [21 volných míst]