Poslední letošní Bezpečnostní rada Jihočeského kraje řešila sucho či očkování proti chřipce

očkovat proti chřipce, rozšíření stanovišť zdravotnické záchranné služby či příprava na cvičení simulující radiační havárii v Jaderné elektrárně Temelín konané v roce 2019. To byly jedny z hlavních témat pravidelného jednání Bezpečnostní rady kraje v čele s hejtmankou Ivanou Stráskou. Letos se uskutečnilo naposledy a jeho účastníci se sešli v úterý 18. prosince v budově krajského úřadu.

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje je poradním orgánem hejtmanky pro přípravu na krizové situace. Schází se zpravidla třikrát do roka, v případě potřeby i častěji. Předsedkyní bezpečnostní rady je hejtmanka, která jmenovala 10 členů rady. Těmi jsou její náměstek, který ji v případě nepřítomnosti zastupuje, dále pak ředitel krajského úřadu, ředitel Krajského ředitelství policie České republiky, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ředitel Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, vedoucí oddělení krizového řízení kraje, která je zároveň tajemnicí bezpečnostní rady, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu a ředitel Povodí Vltavy. Dalšími stálými hosty jsou ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, ředitel Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj a ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

21.12.2018 Bc. David Hocke