Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Poslední letošní Bezpečnostní rada Jihočeského kraje řešila sucho či očkování proti chřipce

očkovat proti chřipce, rozšíření stanovišť zdravotnické záchranné služby či příprava na cvičení simulující radiační havárii v Jaderné elektrárně Temelín konané v roce 2019. To byly jedny z hlavních témat pravidelného jednání Bezpečnostní rady kraje v čele s hejtmankou Ivanou Stráskou. Letos se uskutečnilo naposledy a jeho účastníci se sešli v úterý 18. prosince v budově krajského úřadu.

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje je poradním orgánem hejtmanky pro přípravu na krizové situace. Schází se zpravidla třikrát do roka, v případě potřeby i častěji. Předsedkyní bezpečnostní rady je hejtmanka, která jmenovala 10 členů rady. Těmi jsou její náměstek, který ji v případě nepřítomnosti zastupuje, dále pak ředitel krajského úřadu, ředitel Krajského ředitelství policie České republiky, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ředitel Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, vedoucí oddělení krizového řízení kraje, která je zároveň tajemnicí bezpečnostní rady, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu a ředitel Povodí Vltavy. Dalšími stálými hosty jsou ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, ředitel Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj a ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Pá, 21.12.2018 - 09:56 Bc. David Hocke