Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

POZVÁNKA: Veřejná diskuse Univerzity Karlovy na téma „Zemědělství a kvalita potravin“

Jihočeský kraj, Deník a Univerzita Karlova Vás zvou na veřejnou diskuzi na téma „Zemědělství a kvalita potravin“. Debata se koná v Českých Budějovicích 11. dubna a je pokračováním projektu „Česko! A jak dál?“. Zapojí se do ní zástupci Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Ministerstva zemědělství ČR, Evropského parlamentu, Potravinářské komory ČR, Agrární komory, občanských i neziskových sdružení, zemědělci, studenti a především veřejnost. 

Debatovat se bude především o těchto otázkách: 

 • Jak přispívají vysoké školy, věda a výzkum k rozvoji zemědělství a vyšší kvalitě potravin?  
 • Jaké problémy trápí české zemědělce? 
 • Jak je na tom ČR s kvalitou potravin? Jak ji zlepšit? 
 • Jaké proměny krajiny nás čekají a proč? 

 

Termín:  čtvrtek, 11. dubna 2019 

Místo:    Sál Mozart, Grandhotel Zvon, nám. Přemysla Otakara II. 90/28, České Budějovice

Čas:       17:30 

 

Hlavní řečníci: 

 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy
 • MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu
 • Ing. Jindřich Fialka, sekce zemědělství a potravinářství, Ministerstvo zemědělství ČR
 • RNDr. Radim Perlín, Ph.D., vedoucí výzkumného centra RURAL, Přírodovědecká fakulta UK 
 • prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita
 • Ing. Václav Jungwirth, předseda Zemědělského družstva Brloh 
 • Ing. Tomáš Skřivánek, MBA, moderátor diskuze a zástupce ředitele redakcí Deníku

 

AKREDITACE: V případě Vašeho zájmu o akci prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: martina.souckova@ruk.cuni.cz do úterý 9. 4. 2019.


 

PROJEKT „ČESKO! A JAK DÁL?“ 

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty chce univerzita zapojit své špičkové vědce a odborníky, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, mediálními partnery pak Deník a Česká televize.

 

05.04.2019 Bc. David Hocke