Prachatická nemocnice je zapojena do projektu PPP: Projekt Přirozený Porod v Porodnici

Nemocnice Prachatice, a.s. je již devátým rokem zapojena do projektu PPP – Přirozený Porod v Porodnici.  Cílem je nabídnout budoucím maminkám přívětivé prostředí v kombinaci se vstřícným přístupem zdravotníků, s respektem k individuálním potřebám rodiček i tempu porodu, bez nadbytečných zásahů do jeho průběhu. 

Prachatická nemocnice může díky zapojení do projektu PPP nabídnout rodičkám bezpečí, komfort a podmínky, které splňují jejich požadavky a jsou rozumnou alternativou domácího porodu. V prachatické nemocnici jsme nakloněni přirozeným porodům, nemáme potřebu do nich jakkoliv zasahovat, pokud nehrozí plodu ani mamince žádné nebezpečí. Snažíme se nerušit intimní prostředí, respektovat intuitivní chování rodiček a vyhovět jejich přání.

Porodní asistentky tráví s rodičkami několik hodin a vytvoří si s budoucí maminkou mnohdy přátelský vztah. Lékař má pak roli dohlížejícího a zasahuje pouze tehdy, pokud je to nutné.

Na kompletně vybavených porodních sálech máme k dispozici dvě multifunkční porodní lůžka, na kterých si mohou maminky zvolit polohu, která jim bude vyhovovat při porodu. Máme zrekonstruovaný pokoj pro I. dobu porodní. Tento pokoj je vybaven masážní sprchou, relaxačním křeslem a dalším novým zařízením. U porodu rodičku může doprovázet kdokoliv z blízkých, a to bez poplatku.

Zhruba od 36. týdne těhotenství je naší snahou si budoucí maminky zaevidovat, sepsat veškerou potřebnou dokumentaci k porodu a probrat s nimi porodní plán. V závislosti na průběhu a délce trvání porodu poskytujeme k tlumení bolesti dle potřeby běžná analgetika nebo tzv. spinální analgezii. O vhodnosti spinální analgesie rozhoduje lékař, ale ve většině případů přihlížíme k přání matky. Ve spinální analgezii u nás rodí kolem 2 % žen.

Procento císařských řezů se pohybuje kolem 25-30 %. Jedná se většinou o plánované císařské řezy, porody koncem pánevním a dále akutní císařské řezy.

Již pátým rokem pořádáme pravidelné kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky. Jejich cílem je připravit ženy k porodu po stránce jak fyzické, tak hlavně psychické.  Přínosem pro ženy je kratší délka porodu, nižší porodní bolesti a úzkost, snižují nutnost aplikace léků, zvyšují sebekontrolu rodičky a psychický prožitek z porodu, i radost ze spolupráce s partnerem.   

Náplní jednotlivých lekcí je životospráva v těhotenství, rozebíráme těhotenskou průkazku (termín porodu, vyšetřování v poradně, odběry krve, ultrazvuky, názvosloví), všechny čtyři doby porodní, kdy do porodnice a co si s sebou konkrétně do naší nemocnice maminky mají vzít, tělesné a psychické změny v šestinedělí, zapojení otce u porodu. Součástí kurzů je i nácvik správného dýchání, tlačení při porodu a různé relaxační techniky. V poslední lekci dětská sestra vysvětlí maminkám péči o novorozence, novorozenecký screening, význam kojení a pomůže maminkám se na miminko psychicky napojit. Součástí kurzů je samozřejmě prohlídka porodních sálů, oddělení šestinedělí a novorozeneckého oddělení.

Projektu PPP se může zúčastnit každá rodička, která vyplní anonymně dotazník, který je k dispozici již při příjmu na porodní sál. V dotaznících se zjišťuje spokojenost s péčí jak ze strany sester, tak lékařů. Otázky jsou směřovány i na oblast poskytování dostatku informací, zda se rodičky cítily v bezpečí a v neposlední řadě, zda se kladl důraz na přirozený průběh porodu. 

V projektu PPP se každým rokem umísťujeme mezi prvními čtyřmi místy. Celkový počet porodů je oproti ostatním nemocnicím menší, to nám však umožňuje mít dostatečný prostor maminkám naslouchat a vyhovět jejich přáním. 

Prachatická porodnice obdržela ve středu 14. 12. 2022 Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů v kategorii sledované výkony při vedení porodů. Z rukou řešitele projektu Přirozený Porod v Porodnici RNDr. Tomáše Raitera si toto ocenění převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Bohuslav Wackershauser a ředitel prachatické nemocnice Ing. Michal Čarvaš. Další ocenění za vzornou spolupráci na projektu za celé porodnické oddělení převzala za celé porodnické oddělení porodní asistentka Ludmila Šipanová.  

Výsledky z tohoto projektu i hodnocení rodiček jsou pro nás samozřejmě příjemným povzbuzením do naší náročné práce. 

16.12.2022 Bc. David Hocke