Prachatická nemocnice se zapojí do programu včasného záchytu karcinomu plic

Nemocnice Prachatice, a.s. požádala v květnu letošního roku MZ ČR o zapojení se do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. Dne 22. července 2022 akreditované radiologické pracoviště prachatické nemocnice získalo Osvědčení o splnění podmínek a zařazení do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. Toto osvědčení je platné do konce roku 2024.

Kuřáci jsou významně ohroženi vznikem různých kardiovaskulárních onemocnění. Jak je všeobecně známo, také rakovinou plic. Největším rizikem vzniku rakoviny plic je kouření. Doposud většina kuřáků s rakovinou plic přichází na první vyšetření ve stádiu, kdy je nádor tak pokročilý (stádium 3 a 4), že možnosti léčby jsou omezené. 

Počáteční stádia rakoviny plic probíhají ve většině případů bez příznaků. Když se podaří zachytit nádor v raném stádiu, je velká naděje, že následující léčba bude účinná a v nejlepším případě zachráníme pacientovi život (92% pravděpodobnost přežití 60 měsíců u časných nádorů plic ve stádiu 1a)

Tedy řešením, jak situaci zlepšit, je odhalit nádor včas. Proto byl v lednu 2022 v České republice zahájen celoplošný program časného záchytu rakoviny plic, jehož cílem je aktivně vyhledávat rizikové pacienty – kuřáky, u kterých se provede vyšetření pomocí tzv. LDCT (z anglického low dose computed tomography), což je CT s nízkou dávkou záření. Vyšetření není nijak náročné, provádí se bez podání kontrastní látky a není nutná žádná příprava pacienta před vyšetřením. Vlastní vyšetření trvá několik minut a výsledky hodnotí lékař radiolog. 

Screeningové LDCT vyšetření plic je možno provést jen na akreditovaném radiologickém pracovišti, které má osvědčení pro realizaci tohoto programu. Místem primárního kontaktu programu je pro pacienta praktický lékař. Do programu budou zařazeni aktivní nebo ex-kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří vykouří 20 a více balíčkoroků . Účast v tomto pilotním screeningovém programu je dobrovolná a bezplatná. 

Pro naše pracoviště program spočívá v tom, že je u praktického lékaře na základě vstupních kritérií identifikován a osloven pacient, který je následně odeslán ke spolupracujícímu ambulantnímu pneumologovi. Ten po celou dobu pacienta screeningem provádí, tzn. potvrdí správnost vstupních kritérií, provede u něj pneumo vyšetření a vyplní s pacientem dotazník a souhlas se zpracováním osobních údajů. Nakonec mu předá žádanku na CT vyšetření. Pacient se poté objedná na vyšetření a absolvuje LDCT na našem akreditovaném radiologickém pracovišti. Vyhodnocení a plán pro další kroky provádí opět pacientovo ošetřující ambulantní pneumolog. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Pilotní program v prachatické nemocnice bychom rádi spustili 1. září 2022. Nyní nás čeká ještě spolupráce s Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR, abychom doladili poslední úkony k realizaci, a to nastavení technických kroků ke správné implementaci dat apod. Dalšími úkoly pro vedení nemocnice je nasmlouvání výkonů screeningového CT hrudníku u všech zdravotních pojišťoven,“ sdělil ředitel nemocnice Ing. Michal Čarvaš. 

„Role radiologického pracoviště je zásadní v realizaci klíčového LDCT vyšetření. Zde také dojde k vyhodnocení a informování plicního lékaře. Radiologické pracoviště je zároveň kontaktním místem pro sběr a předávání dat pro ÚZIS ČR,“ doplnil primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Roman Čerkl s tím, že vyzval všechny kuřáky, aby se vyšetření nebáli, je bezbolestné a podstoupili ho včas.  

15.08.2022 Bc. David Hocke