Prachatická nemocnice vylepšila heliport

Nemocnice Prachatice, a.s. na základě výzvy Úřadu pro civilní letectví změnila místo pro přistávání vrtulníku na heliport. Původní prostor zrekonstruovala a rozšířila. Na starý prostor byl položen nový asfalt a instalovány obruby. Heliport pro přistávání vrtulníků zdravotnické záchranné služby je nově vybaven reflexními prvky pro lepší viditelnost místa - bílý kříž s červeným H uprostřed. V areálu nemocnice také přibylo svislé dopravní značení, které heliport označuje. Na vylepšení nemocnice spolupracovala s geodety a Úřadem pro civilní letectví. 

V areálu vznikl otevřený letecký koridor podle požadavků Úřadu pro civilní letectví. „V těsné blízkosti heliportu stály břízy, které mohly představovat nebezpečí pro přistávání a vzlet vrtulníku. Museli jsme jich téměř 50 vykácet,“ vysvětlil ředitel nemocnice Michal Čarvaš, který doplnil, že plocha kolem heliportu byla vyrovnána, aby okraje navazovaly na okolní terén. Okolo heliportu jsou do kruhu instalovány pásy 5x1 metr, které slouží pro zviditelnění heliportu ze vzduchu. Nemocnice pořídila také nový větrný rukáv, který piloty upozorňuje především na směr větru. 

Místo pro přistávání vrtulníku je v prachatické nemocnici od 80. let. Vrtulník na něm přistává podle potřeby i několikrát měsíčně. Většinou přepravuje pacienty dál na vyšší pracoviště například do Českých Budějovic nebo do Prahy. Úpravami a modernizací přistávacího a vzletového místa získala prachatická nemocnice certifikovaný heliport, který je leteckou stavbou a je zanesen do mezinárodní databáze.

28.06.2022 Bc. David Hocke