Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Přijďte se podívat na techniku se kterou pracuje jihočeská Správa a údržba silnic

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje za podpory Jihočeského kraje a České silniční společnosti připravila pro širokou veřejnost v rámci výstavy HOBBY 2019 výstavu komunální techniky spojenou se soutěžní akcí 2. ročník krajské soutěže zručnosti Cestářské rodeo 2019, která se uskuteční v sobotu 11. 5. 2019. Konkrétně od 9 do 18 hodin na parkovišti P5 u Pavilonu T2.

Cílem prezentace je seznámit širokou veřejnosti s komunální technikou používanou při zimní údržbě silnic i při činnosti probíhající v letním období. Zde SÚS Jčk představí své stroje a zařízení v těchto oborech: speciální nástavby pro zimní údržbu, vysprávky silnic, sečení, technika na čištění prostranství, vozidla se speciálními nástavbami, zemní stroje. Součástí programu bude prezentace starší historické i nové generace komunální techniky. U každého stroje bude popis s uvedením technických parametrů a obsluha, která bude zájemcům odpovídat na případné dotazy. Toto setkání poskytne možnost prezentovat činnost organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. 

Zkušenosti vyplývající z uspořádání regionální výstavy v minulém roce v rámci Mistrovství ČR v Cestářském rodeu ukazuje, že akce tohoto typu je žádoucí a potřebná pro informovanost široké veřejnosti. Dále bude připraven dětský koutek, kde si budou moci děti vyzkoušet jízdu na šlapacím Unimogu, jízdu s autem na ovládání, bude zde skákací hrad, malování a tetování na obličej, omalovánky se silniční tématikou a další.

06.05.2019 Bc. David Hocke