První náměstek hejtmanky Josef Knot hostem v rakouské firmě Kreisel Electric

Nové trendy v podnikání a možnosti jejich  podpory ze strany obce. Taková byla hlavní témata setkání prvního náměstka hejtmanky Josefa Knota se spoluzakladatelem firmy Kreisel Electric Markusem Kreiselem a starostou hornorakouského Rainbachu Friedrichem Stockingerem. Během rozhovoru o historii společnosti se všichni zúčastnění shodli, že pokud jsou největším bohatstvím každé firmy kvalifikovaní zaměstnanci, platí to u inovativních firem dvojnásob. Náměstek Knot pak nabídl možnost zprostředkování spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou a informoval o postupu prací na dálnici D3. Markus Kreisel pro zajímavost uvedl, že stálým zákazníkem jeho firmy je i velký zastánce alternativních způsobů pohonu Arnold Schwarzenegger, kterému firma přestavovala na elektromobily jeho vozy značky Mercedes-Benz a Hummer.   

 
 

22.05.2019 Bc. David Hocke