První náměstek hejtmanky Knot a ředitel Jindřichohradeckých úzkokolejek Čajánek podepsali smlouvu mezi společností JHMD a Jihočeským krajem

V pondělí 9. prosince podepsal první náměstek hejtmanky Josef Knot za Jihočeský kraj dlouhodobou Smlouvu s provozovatelem Jindřichohradeckých úzkokolejek. Jejím signováním se završil proces zachování a rozvoje regionální úzkokolejky. 

Jihočeský kraj se tím zároveň přihlásil k odkazu předcházejících generací.  Učinil tak další významný krok pro tuto regionální železnici o rozchodu 760 mm, která představuje unikátní technické a kulturní dědictví a je oblíbeným turistickým cílem na jihu Čech.  

Smlouva garantuje pro rok 2020 cenu 125 Kč za vlakový kilometr. Výše kompenzace znamená pro dopravce možnost udržitelného rozvoje. V průběhu pětiletého smluvního vztahu budou nasazeny 3 nově pořízené moderní motorové jednotky, které doplní stávající vozový park JHMD. O jejich dodávce v současné době úzkokolejky jednají s potenciálními výrobci.

Jihočeský kraj si je plně vědom, že tradici Jindřichohradeckých úzkokolejek je možné zachovat pouze za cenu pořízení nových vozidel a modernizace železniční infrastruktury. Vydali jsme se touto cestou s očekáváním, že dopravce splní všechny smluvní podmínky a zajistí kvalitní veřejnou dopravu pro obyvatele i návštěvníky regionu,“ řekl náměstek Knot.

Objednali jsme u dopravce po dobu následujících pěti let regionální dopravu v rozsahu 235 000 vlakových kilometrů ročně. Vzhledem k pořízení nových vozidel bychom chtěli smluvně zajistit jejich dlouhodobý provoz na další roky,“ doplnil krajský radní pro dopravu Jiří Švec.

Provozně marketingová koncepce úzkokolejek počítá se zajištěním každodenního provozu podle požadavku Jihočeského kraje. Budeme se aktivně podílet na rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji, zejména v oblasti České Kanady. Nová vozidla budou ekologická, moderní a nízkopodlažní.  Posílí kapacitu nejen v sezónním období.  Budou podporovat přepravu jízdních kol.

„Úzkokolejky současně nabídnou i parní provoz, o jehož zachování, společně s nostalgickým provozem historických dieselových lokomotiv, má zájem Jihočeský kraj i veřejnost. Jindřichohradecké úzkokolejky jsou také od nového grafikonu zařazeny do systému Jihočeské krajské jízdenky JIKORD plus, která cílí zejména na podporu turistického ruchu v rámci celého Jihočeského kraje“ uvedl statutární ředitel Jindřichohradeckých úzkokolejek Boris Čajánek.

Švec zároveň považuje signování smlouvy za významný milník. „Dlouho se jednalo o to, zda tento technický unikát přežije, či nikoli. Ve finále proto kvituji postoj krajských zastupitelů, kteří dali pokračování úzkokolejky zelenou, byť jsme si byli vědomi finanční náročnosti,“ zdůraznil krajský radní pro dopravu s tím, že se modernizace a provoz úzkokolejky vyplatí z hlediska dopravní obslužnosti i zatraktivnění tamního regionu.

Pro místní obyvatele je úzkokolejka tradičním způsobem, jak se dostat do školy nebo do práce, k lékaři, za kulturou. „Zejména v turistické sezóně jsme pro rodiny cílem víkendových nebo prázdninových výletů a prostředkem k poznávání krás Jihočeského kraje. Jsme jedinečnou technickou památkou, která neodmyslitelně k regionu patří,“ připomněl ředitel Čajánek. 

Jindřichohradecké úzkokolejky představují soubor dvou úzkokolejných drah s rozchodem 760 mm. Jsou jedinečným dopravním systémem s historickým a technickým významem pro celé území. Představují kulturní dědictví nadregionálního významu. Jsou častým cílem tuzemských i zahraničních návštěvníků.  

Česká pobočka mezinárodní společnosti GfK, která provádí analýzy a výzkum trhu, zařadila Jindřichohradecké úzkokolejky podle počtu návštěvníků mezi nejfrekventovanější turistické cíle v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina. Úzkokolejka se podle průzkumu významně podílí na návštěvnosti a zároveň přispívá k prodloužení pobytu turistů v regionu. 
 


Základní informace ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s JHMD a.s.

- Smlouva se uzavírá na dobu 5 období JŘ od 15.12.2019 (do 12/2024) na základě přímého zadání dopravci JHMD a.s.
- Kraj Vysočina prodloužil pro svůj úsek tratě č. 228 hranice kraje – Obrataň stávající Smlouvu na stejnou dobu, tj. o 5 let.
- Smlouva se týká úzkorozchodných tratí o rozchodu 760 mm:

  • č. 228 Jindřichův Hradec – Obrataň, celková délka tratě 46 km, délka jihočeského úseku 17,4 km; v úseku Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou objednáno v pracovní dny 11 párů vlaků, ve dny pracovního klidu 8 párů vlaků;
  • č. 229 Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, délka tratě 33 km, denně objednány 4 páry vlaků, v letním období 6 párů vlaků.

-    Jednotková kompenzace za první rok provozu činí 125 Kč/vlkm, průměrná kompenzace za období 5 let činí 138,65 Kč/vlkm.

-    Hodnota kontraktu za první rok provozu 2020 (včetně období 15.-31.12.2019) činí 29,5 mil. Kč, za celé pětileté období 163 mil. Kč.

-    Dopravce se zavázal k pořízení 3 nových motorových jednotek nejpozději v roce 2024. Půjde o bezbariérová nízkopodlažní vozidla pro rychlost do 80 km/hod vybavená klimatizací, WC s uzavřeným oběhem, akustickým a optickým informačním systémem, možností přepravy nejméně 3 kočárků nebo 2 invalidních vozíků nebo 6 jízdních kol. 
 
-    Objednaný rozsah výkonů pro období jízdního řádu 2019/2020 činí 234 837 vlkm (smluvní je 235 000 vlkm); v období JŘ 2018/2019 činil rozsah výkonů 229 751 vlkm.  Meziroční nárůst představuje 2,2 %.

-    Vzhledem k potřebě bankovního úvěru dopravce při pořízení nových vozidel v celkové hodnotě 180–200 mil.Kč.  doporučila Rada kraje na svém jednání dne 21.11.2019 Zastupitelstvu kraje (pro jednání dne 12.12.2019) schválit záměr prenotifikace služeb ve Věstníku EU na dalších 10 let po roce 2024 s možností prodloužení závazku o dalších 5 let. Tím Jihočeský kraj deklaruje dlouhodobost zajištění provozu Jindřichohradeckých úzkokolejek.


 

10.12.2019 Bc. David Hocke