První náměstek Talíř ocenil na konferenci spolupráci kraje a univerzit 

Na Krajském úřadu Jihočeského kraje se na konci tohoto týdne konala dvoudenní výroční mezinárodní vědecká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií (VŠERS) pod názvem Udržitelný rozvoj: Příležitosti a výzvy pro Evropu a ČR. „Já jsem moc rád právě za tento název, který začíná pozitivním slovem „příležitosti“. Myslím si, že je zásadní, abychom každou výzvu brali jako příležitost, abychom i ze složitých situací vytěžili něco pozitivního,“ řekl na úvod konference první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř.

Konference se koná v rámci a pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie. „Jejím cílem je přiblížit veřejnosti, ať už odborné, či laické, priority a výzvy českého předsednictví. Podle mého názoru jsou oproti minulému předsednictví nyní mnohem méně komunikovány. Zároveň žijeme v době, která je velmi turbulentní, kdy krize stíhá krizi, takže i to je příležitost pro setkání odborníků, aby diskutovali nad problematikou energetické a migrační krize a dalších problémů, které nás tíží,“ konstatoval rektor VŠERS Jiří Dušek.

Výstupů z konference bude celá řada, mediálních i publikačních, které přiblíží danou problematiku ve vědeckých knihovnách. Důležitým aspektem je navázat bilaterální spolupráce mezi institucemi, které konferenci nejenom pořádají, ale které se jí účastní. „Osobně považuji za zásadní, abychom stále více posilovali spolupráci Jihočeského kraje, ať už s Vysokou školou evropských a regionálních studií nebo s Jihočeskou univerzitou. Oni mají, když to řeknu lidově, ty mozky, my máme ty ruce. A pro dobro Jihočeského kraje a jeho obyvatel je zásadní, abychom takovou spolupráci neustále posilovali,“ uzavřel Talíř.
 

21.10.2022 Bc. David Hocke