Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Reakce Jihočeského kraje na nepravdivé informace uvedené v článcích iDnes a MF Dnes 13. a 14. 8. 2019

Začněme detailem možná nedůležitým, ale pro redakční práci s fakty velmi příznačným  - jméno paní hejtmanky správně zní Ivana Stráská.

Včerejší titulek iDNES.cz „Hejtmanství zaplatilo miliony za kampaň proti kůrovci PR agentuře Zimoly“ je naprosto zavádějící a zakládá se na nepodloženém tvrzení. Pokud Jiří Zimola vlastní agenturu, hejtmanství nemá o této skutečnosti žádné informace a v minulosti s touto agenturou nikdy nespolupracovalo.  „Zaplacené miliony“ jsou další tvrzení, které se nezakládá na pravdě. Kraj má uzavřenou rámcovou smlouvu, jejíž plnění, tedy kolik bude z této částky reálně vyčerpáno, je na rozhodnutí kraje. Veřejná zakázka byla navíc vysoutěžena za 1,7 mil Kč bez DPH, tudíž nejde o miliony, jak píšete.

Odmítáme, že bychom fotografie uschlé Šumavy jakkoli upravovali. Naše aktuální snímky, které využíváme v kampani, jsou vždy označeny datem pořízení. Fotografie s postem zahajující kampaň byla zakoupena z fotobanky. 

Pokud opakovaně tvrdíte, že neexistují výzkumy či studie, které by potvrzovaly naše přesvědčení, odkazujeme (z mnohých!) například na informace Lesnických novin již od roku 2013 či Analýzu rizik navrhované zonace NPŠ, autorů Valtr, Simon, Pokorný, Plzeň, 2019.

Pokud píšete, že tři dny „mlžíme“, napište také, že váš redaktor komunikuje ve večerních hodinách a o víkendu a že ve zmíněných třech dnech je obsažena sobota a neděle a že s ním členové vedení kraje komunikují i v době dovolené a jejich vysvětlující (rozumějme autoru nevyhovující) stanoviska nakonec zveřejněna nejsou.

Za spekulaci rovněž považujeme to, že jsme znali vítěze výběrového řízení dopředu. Pořadí určilo až otevíraní došlých obálek s nabídkami.

Vysvětlete, jak ze SMS, zaslané redakci ve večerních hodinách dne 12. 8.: „Vážený pane Valášku. Je mi líto, ale více Informací Vám v současné době nemohu poskytnout, jelikož jsem již na radnici ve Větřní. Vaše dotazy Vám velice rád zodpovím zítra, až budu na kraji a budu mít veškeré relevantní informace k předmětné věci. S pozdravem Antonín Krák“ vznikla citace: „Já si nevybavuji, že bych o něčem takovém rozhodoval. Nic takového jsem neposvětil.“ 

Mylný je rovněž druhý, dnešní titulek. Není pravda, že hejtmanka porušila vlastní směrnici. Chyba nastala až v následném úředním procesu.

My jsme na krajském úřadě chybu ve směrnici učinili, naprosto hloupou chybu, a to jsme přiznali a omluvili se. Zodpovědný úředník ponese následky. Vaše zveřejněné texty nesou znaky buď diletantství, nebo vykonstruovaného úmyslu s polopravdami a zamlčováním. Je na vás, které variantě dáte přednost, ale předpokládáme, že se k vašim chybám postavíte stejně jako my.

Obrátíme se na vedení redakce s požadavkem uvedení výše zmíněných informací na pravou míru dle § 10 tiskového zákona. S opětovným upozorněním na redakční práci s fakty upřesňujeme, že to je ten zákon, který uvádí na pravou míru neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení a hovoří o tom, že pokud bylo zveřejněno sdělení, které obsahuje skutkové tvrzení dotýkající se důstojnosti, cti nebo soukromí určité fyzické osoby (nebo jména nebo dobré pověsti právnické osoby), má tato osoba právo na zveřejnění odpovědi. 
 

St, 14.08.2019 - 09:40 Bc. David Hocke