Ředitel Pavel Sekyrka obdržel Medaili I. stupně

V Senátu byly uděleny Medaile MŠMT významným osobnostem české pedagogiky. Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Medaili I. stupně za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství obdržel ředitel písecké Obchodní akademie a Jazykové školy Pavel Sekyrka. Jihočeský kraj gratuluje. 

"Je mi velkou ctí, že mohu předat vyznamenání kolegům, kteří jsou pro nás inspirací a k nimž s úctou vzhlížíme. Naším úkolem v roli učitelů je vést naše studenty a žáky k tomu, aby používali svůj rozum bez našeho vedení. Přeji všem pedagogům, aby se jim toto úsilí dařilo,” řekl ministr Bek v úvodu slavnostního ceremoniálu.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů.

29.09.2023 Bc. David Hocke