Regionální muzeum v Českém Krumlově získalo "Zlatého mamuta"

V pondělí 8. 4. proběhlo v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně slavnostní vyhlášení cen Karla Absolona za popularizaci archeologie „Zlatý mamut“. V konkurenci 38 přihlášených projektů z Čech, Moravy a Slezska získalo Regionální muzeum v Českém Krumlově s projektem „Kupecká osada KRUMBENOWE – veletrh pravěké a středověké kultury“ nejvyšší ocenění v Hlavní kategorii a spolu s ní si odneslo i finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč, určenou pro vítězné projekty. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo za účasti zástupců Regionálního muzea v Českém Krumlově a Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu - Jihočeského kraje, zřizovatele organizace.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR. Partnerství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v sobě propojuje výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Cílem uzavřeného partnerství je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Nápad spojit soutěž s nejslavnějším brněnským vystavovaným exponátem vychází z úcty k tradici popularizace archeologických výzkumů a archeologické vědy jako takové, již na Moravě založil Karel Absolon. Jemu byla také cena symbolicky dedikována. Cena Zlatý mamut je vyhlašována ve třech kategoriích – Studentská cena, Muzejní cena a Hlavní cena -, z nichž každou garantuje jeden z partnerů. V každé kategorii jsou oceněny tři nejlepší výsledky. První cena v každé kategorii je oceněna rovněž finanční odměnou. 

„Kupecká osada Krumbenowe – veletrh pravěké a středověké kultury“ od roku 2014 nabízí naučně-zábavný víkendový program, který formou živého pravěkého tržiště seznamuje návštěvníky s archeologickými doklady osídlení regionu. Projekt je zaměřen na popularizaci archeologie a systematickou výchovu veřejnosti k ochraně a zájmu o kulturně-historické dědictví skrze osobní a živou zkušenost. Zároveň by měl však sloužit jako prostor pro praktická setkávání lektorů v oboru experimentální archeologie bez hranic a omezení a jako platforma pro prezentaci jednotlivých institucí, skupin i jednotlivců veřejnosti. Program víkendové akce je založen na experimentální rekonstrukci řemesel a výrobních technologií od paleolitu po vrcholný středověk/novověk a nabízí vysokou míru interaktivity pro děti i dospělé.  Součástí programu je také řada přednášek a vstupů, včetně večerního tematického vystoupení, a muzejně - edukační koutek „Muzeum v zahradě“, který prezentuje originály významných archeologických nálezů vztahující se k aktuálnímu tématu osady. Od roku 2017 byl program rozšířen o jeden den věnovaný výlučně školám jako interaktivní doplněk výuky. 

Kupecká osada KRUMBENOWE  je připravována ve spolupráci Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a řadou historických skupin a lektorů. Od roku 2018 je projekt součástí širší meziregionální spolupráce a financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika, Mezinárodní kulturní platforma I-CULT ATCZ59.  

Akce je dvojjazyčná, bezplatná, bezbariérová a určená všem věkovým skupinám. Během dosavadních pěti ročníků (2014-2018) ji navštívilo bezmála 20 tis. návštěvníků. V pořadí 6. ročník se bude konat v pivovarské zahradě v Českém Krumlově o víkendu 7. – 8. září 2019.


 

Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie, dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého druhu na světě. 


 

Informace: 

Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D.  – organizátorka akce, archeoložka Regionálního muzea v Českém Krumlově, Tel.: +420 380 711 674, e-mail: smahelova@muzeumck.cz

Mgr. Veronika Mikešová - Pluhačová, organizátorka akce, archeoložka – popularizátorka, Ústav archeologické péče středních Čech, Tel.: +420 605 313 833, Email: veronika.puhacova@uappsc.cz

Mgr. Martina Vachová, propagace a marketing, Tel.: +420 380 711 674, Email: vachova@muzeumck.cz

Mgr. Filip Lýsek, ředitel muzea, Tel.: +420 724 942 386, Email: lysek@muzeumck.cz

Více informací na: www.cenazlatymamut.cz , www.krumbenowe.cz, www.muzeumck.cz a na FaceBooku muzea.

 

09.04.2019 Bc. David Hocke