Rekonstrukce českobudějovické Mánesovy ulice

Vážení spoluobčané,

v neděli 5. května 2019 začíná plánovaná rekonstrukce českobudějovické Mánesovy ulice v úseku od mostu Kosmonautů po Čechovu ulici.

Technicky a časově náročná akce je společnou investicí města České Budějovice a Jihočeského kraje, přičemž město České Budějovice kompletně zrekonstruuje vodovody a kanalizaci za  38,2 mil. Kč a Jihočeský kraj přispěje 13,8 mil. Kč na odfrézování asfaltových vrstev či světelnou signalizaci.

Práce v tomto úseku budou dokončeny začátkem října, práce v další části Mánesovy ulice (až k Novohradské) skončí v listopadu. Vzhledem k tomu, že jde o součást městského dopravního okruhu, po kterém projede denně až 25 tisíc vozidel, bude mít její uzavření zásadní dopad na dopravu v celém městě. Rekonstrukce je však bohužel z důvodů havarijního stavu vodovodních a kanalizačních sítí nezbytná.

Všechny obyvatele této oblasti si zároveň dovolujeme upozornit, že do daného úseku nebude fyzicky možný vjezd. Je proto nezbytně nutné, aby z daného úseku všichni aktivní motoristé odjeli svými vozidly z garáží, zahrad, odstavných ploch atd. Chodníky budou po celou dobu realizace stavebních úprav průchozí. Obyvatelům tamních nemovitostí bude zajištěn bezbariérový přístup do objektů. Svoz odpadů zajistí zhotovitel stavby, doporučujeme nádoby na odpad viditelně popsat číslem popisným, případně jménem majitele.

Případný zásah jednotlivých složek integrovaného záchranného systému bude po dobu uzavírky umožněn.

Částečná uzavírka bohužel není možná vzhledem k technologii výstavby a s ohledem na zajištění bezpečnosti práce. Předem proto děkujeme za vaši shovívavost a trpělivost.

06.05.2019 Bc. David Hocke