Seminář č.1: ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST EVROPY – REALITA NEBO ILUZE?, středa 21. září / Seminar No.1: ENERGY SELF-SUFFICIENCY OF EVROPE – REALITY OR ILLUSION?, Wednesday, September 21