Seminář č.2: CESTOVNÍ RUCH – STRATEGICKÝ PRŮMYSL 21. STOLETÍ, středa 21. září / Seminar No.2: TOURISM – STRATEGIC INDUSTRY OF 21st CENTURY, Wednesday, September 21