Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje 

V pátek 15. října 2021 proběhlo na krajském úřadě v Českých Budějovicích 12. setkání koordinátorů environmentální výchovy škol Jihočeského kraje. Akci již tradičně pořádal Klub ekologické výchovy ve spolupráci s VŠERS a s KÚ Jihočeského kraje. Letošní ročník se opět konal jako součást mezinárodní konference k problematice udržitelného rozvoje. Setkání zahájil rektor VŠERS Jiří Dušek. Účastníky pozdravila též koordinátorka EVVO KÚ Jčk Libuše Jozková.    

Hlavním tématem letošního setkání byly odpady v době covidu a nakládání s nimi. Přednášky na toto téma se ujal pan Petr Kuhn z EKO-KOMU a.s. Ve svém příspěvku mimo jiné objasnil účastníkům povinnosti při organizování školních sběrů odpadových surovin v souladu s platnou legislativou. V programu dále vystoupil pan Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje Odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí ČR, který přítomné informoval o programu Zelená dohoda pro Evropu.         

Předsedkyně jihočeské skupiny KEV Ing. Milena Kaňková pozvala pedagogy s žáky na další pokračování žákovských ekologických konferencí, kde se nabízí možnost vystoupení žáků s badatelskými aktivitami ve vztahu k životnímu prostředí. 

V dalších příspěvcích se účastníci dozvěděli o vyhlašovaných tématech pro rok 2022, a to na úrovni mezinárodní i národní. Hlavními tématy roku 2022 vyhlášenými OSN jsou Mezinárodní rok řemeslného rybolovu a akvakultury (jeden z cílů udržitelného rozvoje)  a  Mezinárodní rok skla. S vyhlášenými tématy podrobněji seznámila přítomné Doc. Milada Švecová, předsedkyně KEV a členka České komise pro UNESCO. Součástí programu byla také informace o vyhlášení Minerálu roku při  příležitosti Mezinárodního roku mineralogie v roce 2022. Minerál roku vyhlašuje a garanci přejímá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, geologická sekce.   
Součástí setkání bylo vyhlášení 2.ročníku soutěž Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje. Školy se mohou přihlásit do soutěže do 31.12. 2021, bližší informace najdou na webu KEV (www.kev.ecn.cz).

Zájem o setkání koordinátorů lze dokladovat i počtem účastníků. Letošního ročníku se - i přes veškerá omezení - zúčastnilo více jak 70 koordinátorů environmentální výchovy a dalších zájemců z řad pedagogů škol v Jihočeském kraji. Akce byla ukončena předáním osvědčení akreditovaného semináře Management EV ve školách a jeho přínos k posílení image školy. 

27.10.2021 Bc. David Hocke