Setkání poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje si dovoluje pozvat poskytovatele zdravotních služeb mobilní specializované paliativní péče i potenciální zájemce na další setkání konané v rámci aktivit Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023. 

Hlavním cílem setkání je představení záměru dotačního programu na podporu paliativní péče v Jihočeském kraji pro rok 2020. Jihočeský kraj připravovaným dotačním programem podpoří jak týmy mobilní specializované paliativní péče, tak i možnost vzdělávání v této oblasti.  Dalšími tématy jsou novinky z oblasti paliativní péče na republikové úrovni i v rámci Jihočeského kraje.

Setkání se bude konat dne 05.12.2019 v čase od 10.00 hod.
Místo setkání: Krajský úřad Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice, přízemí, zasedací místnost č. 108.

V případě zájmu prosíme o jmenovité potvrzení účasti na email:  turkova@kraj-jihocesky.cz v termínu do 02.12.2019. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

20.11.2019 Bc. David Hocke