Silvestr roku 2022 patřil podle záchranky k těm klidnějším

Silvestr roku 2022 patřil k těm klidnějším. Přes den vyjížděly posádky Zdravotnické záchranné služby Jčk ke 122 případům, což je mírně pod celoročním denním průměrem.

Na noční službu od 18:00 do 6:00 Zdravotnické operační středisko posílilo o jednoho člena týmu, takže na jihočeský kraj dohlíželo 7 operátorů, kteří měli k dispozici 46 pozemních posádek.

Během silvestrovské noci záchranáři ošetřili 130 pacientů, což je vzhledem k celoročnímu nočnímu průměru takřka dvojnásobný počet, nicméně v kontextu oslav závěru roku se jedná o standartní počet výjezdů. Pro srovnání: loňský Silvestr v noci záchranáři vyjížděli ke 136 případům.

Co se skladby výjezdů týče, k intoxikovaným pacientům záchranka vyjížděla v 31 případech, k úrazům spojeným se zábavní pyrotechnikou v 8 případech a pacienta zraněného po napadení záchranáři ošetřili za uplynulou noc 6x.

Protialkoholní záchytná stanice poskytla „azyl“ třem intoxikovaným pacientům, tedy nebyla zdaleka naplněna její kapacita pěti lůžek.

02.01.2023 Bc. David Hocke