Sklářské sympozium KRYSTALIZACE se konalo minulý týden v Třeboni

Odbor kultury a památkové péče v rámci udržitelnosti projektu Porta culturae ve spolupráci s OA, SOŠ a SOU Třeboň, pořádal ve dnech 23. až 26. dubna Sklářské sympozium - krystalizace.
Tvůrčí setkání zástupců této školy, Akademie ze Světlé nad Sázavou, profesionálních řemeslníků a výtvarníků interpretovalo klasickými technikami broušení a malby skla.

Akce umožnila účastníkům navázat nové profesní vztahy a studentům rozšířit své řemeslné a tvůrčí dovednosti.

Za pořádající školu OA, SOŠ a SOU Třeboň, se sympozia zúčastnily studentky Jindra Březnovská, Iveta Molová a pedagog Petr Janský. Akademii Světlá nad Sázavou reprezentovaly studentky Eliška Papstová, Zuzana Roškotová, pedagog a výtvarník Aleš Jírovec z Ateliéru skla. Sklárnu RÜCKL CRYSTAL a.s.
z Nižboru zastoupila Olga Broulíková. VŠUP Praha reprezentoval student František Jungvirt, absolvent SOŠ Třeboň.  Sympozia se zúčastnila i sklářská výtvarnice Věra Vejsová.

Sympozium bylo po dobu konání přístupné veřejnosti. V pátek odpoledne představili autoři realizované artefakty na hojně navštívené vernisáži.

Prezentace průběhu a výsledků sympozia výrazně pomohla prohloubit povědomí veřejnosti o tradici sklářství a kvalitě sklářského vzdělávání (nejen) v Jižních Čechách.

02.05.2019 Bc. Hana Brožková