SOŠ a SOU Kaplice připravila "Měsíc vzdělávání dospělých"

V tomto roce je to již 70 let, kdy zahájila svou činnost Jedenáctiletá střední škola v Kaplici, a proto je rok 1953 považován za počátek středního školství v tomto městě. Tradice středního školství v Kaplici pokračuje a přináší nové možnosti dalšího vzdělávání, otevírá mladým generacím dveře pro další poznání a případný mezikrok k vysokoškolskému studiu. 

Součástí oslav je i projekt Měsíc vzdělávání dospělých, který připravila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice ve spolupráci s dalšími kaplickými školami, školskými zařízeními a institucemi, které podporují vzdělávání (ZŠ Fantova, ZŠ Školní, ZŠ Omlenická, DDM Kaplice, ZUŠ Kaplice, Úřad práce, kavárna Kap Café, KIC Kaplice, Městská knihovna Kaplice). Pod záštitou města Kaplice a Jihočeské hospodářské komory tak vznikl ojedinělý projekt, který nabízí během celého měsíce března kaplickým občanům širokou škálu kreativních i sportovních aktivit, workshopů, odborných přednášek, které mohou dát dospělým impuls k dalšímu vzdělávání nebo k smysluplnému trávení volného času.

Slavnostní zahájení tohoto projektu proběhlo v úžasném studiu nápojové gastronomie SOŠ a SOU, Kaplice za přítomnosti paní poslankyně Pivoňkové, Ing. Veselého - statutárního zástupce Jihočeské hospodářské komory, Rady města Kaplice a zástupců organizací a škol, kteří se aktivně podíleli na realizaci tohoto projektu.

Zahájení akce pokračovalo přednáškou Podnikatelské příběhy, ve které úspěšní českokrumlovští podnikatelé Ing. Kostečka, Ing. Mach a Ing. Veselý debatovali s žáky kaplické střední školy o své nelehké, ale inspirativní cestě k podnikání.

Měsíc vzdělávání dospělých je v plném proudu, a proto věříme, že se příští rok dáme opět dohromady a tento projekt se stane kaplickou tradicí. Ne nadarmo se Kaplice nazývá městem škol, městem vzniku první „Musterschule“, kterou zde založil v 18. století Ferdinand Kindermann.

Měsíc vzdělávání dospělých - program

Text: PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka SOŠ a SOU, Kaplice
 

16.03.2023 Bc. David Hocke