Soutěž Jihočeská sestřička 2023 se vrací do Prachatic

V sobotu 21. října se bude konat už osmý ročník soutěžního klání Jihočeská sestřička. Vrací se do Prachatic, kde se v roce 2015 konal první ročník. Dále soutěž putovala napříč Jihočeskými nemocnicemi.

Soutěž zábavnou formou prověří znalosti a dovednosti týmů složených ze studentů třetích ročníků zdravotnických VOŠ a VŠ a studentů čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol. Zdravotníci Nemocnice Prachatice, a.s. připravili pro soutěžící řadu odborných disciplín.

Budoucí sestřičky se tak mohou blíže seznámit s prostředím moderní nemocnice rodinného typu a vyzkoušet si, zda by se jim práce v takovém zařízení líbila. Vedení nemocnice si zase může vytipovat budoucí potenciální personál, kterému by rádo nabídlo stabilní a perspektivní zaměstnání.

Vrcholem soutěžního dne bude společenský večer s vyhlášením výsledků v Hotelu Park v Prachaticích.

Soutěž zahájí 21. října 2023 předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. a člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s., Michal Čarvaš. Záštitu nad touto akcí převzal ministr zdravotnictví České republiky Vlastimil Válek a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Program celého soutěžního dne naleznete na webu Program – JIHOČESKÁ SESTŘIČKA (jihoceskasestricka.cz). Soutěžní disciplíny začnou v 9:20. Vyhlášení výsledků bude zahájeno v 18:00. Jak v průběhu soutěžního dne, tak na vyhlášení výsledků, vás rádi uvítáme. 

18.10.2023 Bc. David Hocke