Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Soutěž školních časopisů 2019 - vyhlášeno krajské kolo

Vyhlášení krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů pro rok 2019

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež.  Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra MŠMT.

Z krajského kola postupují do republikového finále dva časopisy z každé kategorie a jeden časopis z kategorií obsah, grafika a titulní strana. V roce 2018 se do krajského kola přihlásilo v sedmi kategoriích 27 školních časopisů a novin ze základních a středních škol Jihočeského kraje.

Uzávěrka přihlášek do krajského kola soutěže je 29. března 2019. 

Více informací o celostátní soutěži školních časopisů včetně výsledků předchozích ročníků naleznete na webu hlavního organizátora celostátní soutěže, kterým je Asociace středoškolských klubů se sídlem v Brně http://askcr.cz/casopis

soutěže školních novin a časopisů logo
18.02.2019 Bc. David Hocke