Srdce pro Strakonice sídlí v nemocnici

V Nemocnici Strakonice, a.s., našel zázemí Nadační fond Srdce pro Strakonice. Nové kontaktní místo je ve vile v bývalé ordinaci psychiatrické ambulance. Nadační fond založila Mgr. Petra Kurschová k získávání finančních, popřípadě jiných hmotných prostředků, aby mohl okamžitě poskytnout pomoc konkrétním lidem ze Strakonicka, kteří ji potřebují. „Stále rostoucí nabídku poskytovaných služeb a materiální pomoci už nešlo spravovat bez zázemí. Hledala jsem volné prostory a jsem ráda, že v nemocnici jsme se setkali s kladnou odezvou a vyslyšením naší prosby,“ uvedla v pondělí 25. října při slavnostním otevření Petra Kurschová

Strakonická nemocnice prochází v posledních letech restrukturalizací, díky které se některé prostory uvolňují. Zázemí tu v předešlých letech našly i jiní formy sociální pomoci – Domácí hospic sv. Markéty, Dětské centrum Jihočeského kraje, Domov se zvláštním režimem Kotva. Díky dalším uvolněním prostorům si mohla nemocnice dovolit nadačnímu fondu za symbolické nájemné poskytnout místnost, pro kterou nemá jiné využití. „Usídlením nadace v areálu nemocnice dochází k těsnému propojení zdravotníků se sociální oblastí. V nemocnici pracují sociální sestry, které pro pacienty zajišťují například komunikaci s Okresní správou sociálního zabezpečení, se sociálním odborem městského úřadu atd. Do nemocnice přijdou lidé v nejrůznějších životních situacích a jen vítáme, že jim kromě zdravotní péče můžeme téměř okamžitě poskytnout kontakt na místo, kde jsou schopní jim pomoci a ulehčit v aktuálně tíživé situaci,“ kvituje ředitel nemocnice Tomáš Fiala spolupráci nemocnice s Nadačním fondem Srdce pro Strakonice. 

Nadační fond funguje pro osoby v tíživé životní situaci z celého Strakonicka zhruba čtyři roky. Pomáhá osobám, které se dostaly do složité situace, chtějí se z ní dostat, ale samy si nevědí rady. Fond zajišťuje potravinovou pomoc, pomáhá shánět dětské oblečení a kočárky pro maminky v nouzi. „Pomáháme těm, kteří chtějí něco se svým životem dělat. Maminkám samoživitelkám, které mají dvě tři práce a ještě si doplňují vzdělání, aby měly lepší uplatnění na trhu práce. Studentům, kteří si platí studium, ale nezbývá jim na jídlo. Lidem, kteří si třeba „jen“ neví rady při jednání s úřady,“ vysvětlila náplň práce nadačního fondu jeho ředitelka Pavla Emma Maradová. 
 

27.10.2021 Bc. David Hocke