Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Stavba zahájena. Můžeme se těšit na nové křídlo Jihočeské vědecké knihovny

Dlouho očekávaný termín zahájení stavby knihovny nadešel. Jihočeská vědecká knihovna slavnostně zahájila ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 13:00 hodin stavbu nového křídla budovy a stavební úpravy stávající knihovny na Lidické třídě. Poklepáním na základní kámen tuto skutečnost potvrdili zástupci Jihočeského kraje, města České Budějovice, zhotovitele stavby a ředitel Jihočeské vědecké knihovny.

Přestože se nejbližší okolí knihovny na Lidické změní ve staveniště, čtenářů samotných by se stavba měla dotknout alespoň v první fázi co nejméně. Zejména půjde o přesunutí hlavního vchodu do knihovny. Půjčovat v knihovně na Lidické by se mělo s drobnými omezeními a úpravami do léta 2020, pak bude knihovna na zhruba 6 měsíců uzavřena kvůli stavebním úpravám stávající budovy a zařizování interiéru. Část knihovního fondu bude v té době návštěvníkům k dispozici v knihovně Na Sadech.

„Dostavbou nového objektu knihovny a úpravou stávajících prostor přízemí knihovny zajistíme pro čtenáře prostor, kde si bude možné volně vybírat knihy mezi regály“, připomíná ředitel Kareš. A dodává: „Čekají nás dva roky práce a věřím, že s konečnou podobou nových prostor budou čtenáři a návštěvníci knihovny spokojeni.“

Po dokončení stavby vznikne prostor, který dosud chyběl a kde si budou moci čtenáři mezi regály volně vybírat z 130 000 volně umístěných knih. Stavba by měla být dokončena na podzim 2020. Otevření je plánované na začátek roku 2021.

Vizualizaci nového křídla naleznete ZDE.


 

Architektonické a stavebně technické řešení: Ateliér Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení vybrána firma OHL ŽS, a.s.

Financování: Celkové náklady – necelých 166 miliónů Kč/ dotace IROP přes 105miliónů Kč/ Jihočeský kraj se bude podílet částkou 51 miliónů Kč.

 

15.04.2019 Bc. David Hocke