Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Štěstí, zdraví, dlouhá léta… v budovách kraje koledovali tři králové

Také v našem regionu v těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka. Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili na pozvání 1. náměstka hejtmana Františka Talíře také obě budovy krajského úřadu. Ve středu 5. ledna tak koledovali nejen u vedení Jihočeského kraje, ale také u krajských zaměstnanců. 

Velmi mě těší, že mohu tradici Tříkrálové sbírky v prostorách krajského úřadu naplno obnovit. Tři králové jsou poslové naděje a tu potřebuje každý z nás. U mě budou mít vždycky dveře otevřené a sám se těším, že budu o víkendu doprovázet skupinku koledníků ve svých rodných Zubčicích,“ uvedl vicehejtman Talíř a popřál Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, aby se jim dostalo stejně milého přijetí všude, kam se svou sbírkou zavítají. 

S modlitbou a poděkováním za práci pro region se tři králové obrátili také ke krajským úředníkům. „Přišli jsme sem jako zástupci diecézní charity a rádi bychom vám poděkovali za vřelé přijetí. Jsme rádi, že tu máme dveře otevřené a můžeme vám přinést nejen naše požehnání a přání všeho dobrého do nového roku, ale společnou modlitbou o štěstí a dobro požádat také Pana Boha,“ sdělil prezident Diecézní charity Stanislav Brožka, který představoval krále Kašpara.  

V letošním roce probíhá sbírka od 1. do 16. ledna po celém Česku. Výsledky budou postupně zveřejňovány na webových stránkách Tříkrálové sbírky. Jde o největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun.  

St, 05.01.2022 - 16:32 Bc. David Hocke