Strakonická nemocnice nabídne pacientům jednodenní péči

Ráno do nemocnice, přes den na operaci a za pár hodin domů. Takové službu v rámci jednodenní péče připravuje pro pacienty strakonická nemocnice. Možnost takzvané jednodenní péče zavedly od letošního roku zdravotní pojišťovny. Služba bude ve Strakonicích poskytována chirurgickým pacientům a týká se především operací křečových žil, kýly, hemoroidů, žlučníku nebo slepého střeva. Pacient stráví v nemocnici 24 hodin a následně odchází domů.

Díky neustálému rozvoji medicíny a stále šetrnějším operačním postupům není mnohdy nutné, aby pacient trávil po operaci v nemocnici několik dnů. „Moderní operační postupy jsou k organismu pacienta šetrné. Zkracuje se doba nutné anestezie, operační rány u řady zákroků jsou minimální. Pokud je tedy pacient v dobré kondici a jeho pooperační stav je bez komplikací, nic nebrání tomu, aby doléčení probíhalo v jeho domácím prostředí,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala. 

Jednodenní péče se týká zákroků, které jsou plánované. O tom, zda může být zákrok proveden v režimu jednodenní péče rozhodně lékař nemocnice, ve které má být pacient operován. „Rozhodující není jen náročnost samotného zákroku, ale také celkový zdravotní stav pacienta. Zda netrpí například chronickým onemocněním, které by mohlo komplikovat pooperační průběh. V domácím prostředí se pacienti cítí lépe především psychicky a to má samozřejmě pozitivní vliv na celkové zotavení,“ dodal primář chirurgického oddělení MUDr. Radek Chalupa.  

Doba pobytu v nemocnici se celkově zkracuje. Zatímco ještě v roce 2000 byla průměrná doba pobytu pacienta ve strakonické  nemocnici 8 dnů, v současnosti tráví pacient v nemocnici průměrně necelých 5 dnů. Možnost jednodenní péče u vybraných zákroků je dalším krokem ke zvyšování komfortu pro pacienty. Do budoucna nemocnice zvažuje možnost zavedení jednodenní péči také u některých gynekologických zákroků. 
 

18.04.2023 Bc. David Hocke