Strakonická nemocnice zvyšuje připravenost personálu na případný útok aktivního střelce

Ve čtvrtek 23. května 2024 proběhne v Nemocnici Strakonice rozsáhlé policejní cvičení, jehož cílem je nastavit a prověřit postupy pro případ, kdy by nemocnici napadl aktivní střelec. Toto cvičení bude simulovat reálnou situaci a proběhne v prostorech chirurgické ambulance v pavilonu operačních oborů. 

Cvičení se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024 od 11:00 do 14:00 hodin. Jeho hlavním cílem je edukace nemocničního personálu, který si osvojí základní praktické dovednosti při zvládání této kritické situace. Dobrá připravenost personálu může v krizové situaci ochránit nejen je samotné, ale i zdraví a životy pacientů a jejich doprovodu.

„Bezpečnost našich pacientů a personálu je pro nás prioritou. Toto praktické cvičení nám umožní lépe se připravit na mimořádné situace a zajistit, že naši zaměstnanci budou schopni efektivně reagovat. Teoretickou přípravou na krizové situace prošli zaměstnanci už začátkem letošního roku,“ uvedl náměstek ředitele Nemocnice Strakonice, MUDr. Michal Pelíšek, MBA.

Změny v provozu nemocnice dne 23. května 2024:

Chirurgické ambulance:

  • Standardní provoz do cca 10:00 hodin.
  • Po 10. hodině bude provoz akutní chirurgické ambulance přesunut do diabetologické ambulance (jižní křídlo pavilonu operačních oborů, přízemí jižního křídla).
  • Provoz odborné chirurgické urologické poradny bude na celé dopoledne přesunut do Očkovacího centra (budova lékárny v areálu nemocnice, 1. patro).

Vstup do budovy pavilonu operačních oborů:

  • V době cvičení, prosím, využívejte přednostně vstup přes jižní křídlo (vstup naproti prodejně zdravotnických prostředků).

Nemocnice Strakonice děkuje všem pacientům a návštěvníkům za pochopení a spolupráci během tohoto důležitého cvičení. 

21.05.2024 Bc. David Hocke