Studenti SOŠ a SOU Kaplice zakládají firmy a vítězí v soutěžích

Studentské firmy jsou jedním z nástrojů, které se na našich školách využívají k výuce podnikavosti a kreativity. Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Kaplici je v tomto ohledu dokonce velmi dobré. Každý rok na této škole vznikají nové studentské firmy, které si sestaví svůj tým, vyberou předmět podnikání a vizuální identitu. Studenti tak podnikají pod hlavičkou JA CZECH, která pro ně v průběhu školního roku připravuje i další doprovodné aktivity. V letošním školním roce jsou na SOŠ a SOU Kaplice studentské firmy tři. 

Jednou z aktivit, které se studenti rádi účastní, je soutěž TOP LOGO. Firmy si musí vytvořit své logo a krátké video o firmě a výrobku. Tyto materiály jsou následně hodnoceny odbornou porotou. V letošním roce se uskutečnil teprve 2. ročník této soutěže, ovšem je důležité konstatovat, že krajská kola vždy vyhrály studentské firmy SOŠ a SOU Kaplice. V loňském roce to byla studentská firma Coraline a letos firma CUP OF JOY. Ta se dokonce umístila na 3. místě národního kola. Za zpracování své vizuální identity byla navíc oceněna společností Coca-Cola a University of New York in Prague. Hlavní vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu na americké ambasádě v Praze. Předtím ale ještě studenti absolvují cestu do Štrasburku na návštěvu Evropského parlamentu, což je odměna za výhru v krajském kole.

Dalším důležitým krokem, který všechny kapliceké studentské firmy čeká, je soutěž JA EXPO, která se v dubnu uskuteční v Praze. Zde se představí padesátka studentských firem z celé ČR a utkají se o titul JA Studentská firma roku 2022. Ať už studentské firmy SOŠ a SOU Kaplice naváží dalším úspěchem či nikoli, Jihočeská kraj jako zřizovatel školy všem studentům i jejich firmám drží palce. 

24.02.2022 Bc. David Hocke