Téměř 8,5 milionu EUR si rozdělí žadatelé v malých česko-rakouských projektech 

Společná přeshraniční sportovní klání, koncerty, festivaly či kulturní setkávání, předávání sousedských zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také rozvoj drobné přeshraniční turistické či cykloturistické infrastruktury – to vše mohou být podněty pro projektové záměry podpořené z Fondu malých projektů (FMP). „Žadatelé na obou stranách hranice si tak do konce roku 2028 mohou rozdělit 8 493 693 EUR. To je částka více než zajímavá. Malé projekty se výborně hodí pro školy a výzkumné instituce, veřejnou správu, neziskové organizace, komory či sdružení,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje a předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica Pavel Hroch.

Od 13. května 2024 tak mohou jihočeští žadatelé podávat projektové žádosti prostřednictvím elektronického systému do prvního kola průběžné výzvy FMP.  Jejich hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů.

„Po celkem dost obtížných jednáních a více než ročních přípravách se nám podařilo společně s rakouskou stranou Fond malých projektů nastartovat. Je to příležitost nejen pro obce, ale i pro zapsané spolky, svazy, komory a sdružení či vzdělávací instituce. Vlastně pro všechny, kteří plánují společně s rakouským partnerem projekt s přeshraničním dopadem,“ podotkl předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica Pavel Hroch a dodal, že aktuální FMP přináší pro žadatele dvě zajímavé novinky: „Vedle projektů typu People to people s výdaji do 30 000 EUR lze nově žádat také na malé investiční projekty v oblasti Kultura a cestovní ruch až do výše 50 000 EUR.  Žadatelům nabízíme i novou zjednodušenou formu vykazování projektových výdajů.“ 

Podrobné informace k FMP včetně všech závazných dokumentů a elektronické žádosti jsou k dispozici na webových stránkách Silva Nortica, kde jsou zároveň uvedeny také termíny pořádaných seminářů pro žadatele:

 • 23. 5. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin, webinář 
 • 28. 5. 2024 od 10:00 do 13:00, seminář na Krajském úřadu Jihočeského kraje

Uzávěrka prvního kola přijímání žádostí průběžné výzvy FMP je 8. července ve 14:00 hodin.


Fondy malých projektů (FMP)

Program Interreg Rakousko – Česko v období 2021-2027 se zaměřuje na podporu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou, Fond malých projektů (dále jen FMP) tvoří součást tohoto programu.

FMP je specifický nástroj pro podporu projektů s menším finančním objemem lokálního nebo regionálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů.

Alokace FMP (prostředky EFRR) činí celkem 8 493 693 EUR. Tyto prostředky jsou rozděleny mezi dvě oblasti:

 1. People to people:
  • Alokovaná částka z EFRR 6 343 693 EUR
  • Celkové výdaje projektu max. 30 000 EUR
  • Výše dotace z EFRR max. 80 % celk. výdajů, max. 24 000 EUR
 2. Kultura a cestovní ruch:
  • Alokovaná částka z EFRR 2 150 000 EUR
  • Celkové výdaje projektu max. 50 000 EUR
  • Výše dotace z EFRR max. 80 % celk. výdajů, max. 40 000 EUR
    
17.05.2024 Bc. David Hocke