Teplem z Temelína se v Českých Budějovic ohřejeme již příští rok

V úterý 12. března 2019 zasedala v Teplárně České Budějovice přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko. Pracovní skupina Energie se schází od roku 2002 dvakrát ročně, střídavě na území Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Jejím cílem je vzájemná spolupráce a výměna informací a zkušeností v oblasti efektivního využívání energie. Vedoucím pracovní skupiny za Jihočeský kraj je Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihočeského kraje a za Horní Rakousko dvorní rada Mag. Walter Wöss z Úřadu hornorakouské vlády.

Zasedání se mj. zúčastnil náměstek primátora Českých Budějovic, Ing. Petr Holický, předseda představenstva Teplárny ČB, Ing. Václav Král, Mag. Christine Öhlinger z energetické agentury Horního Rakouska OÖ Energiesparverband a Mgr. Ivana Hlinková, jednatelka energetické agentury Energy Centre České Budějovice, která zasedání organizačně zajišťovala.

Hlavním tématem zasedání byly plány a vize obou regionů vycházející ze státních a vyúsťující do územních energetických koncepcí obou regionů neodmyslitelně spjatých se zvyšováním podílu obnovitelných a využitím místních zdrojů energie. Na obou stranách hranice průběžně dochází ke změně struktury energetických zdrojů.

Historie regionálních energetických koncepcí v Horním Rakousku sahá do roku 1994, v ČR byly krajské územní energetické koncepce zavedeny v roce 2000 a v roce 2015 bylo rozhodnuto o nutnosti jejich aktualizace. Nová Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018 – 2043 by měla být schválena v polovině tohoto roku. Jedním z jejích hlavních záměrů je využití blízkosti jaderné elektrárny Temelín a vybudování horkovodního napáječe. Napojení rozvodové sítě budějovické teplárny na tento bezemisní zdroj by mělo proběhnout již v průběhu příštího roku. Teplo z Temelína tak bude hrát významnou roli v zásobování krajského města tepelnou energií, přispěje ke snížení spotřeby hnědého uhlí a tím i produkce odpadů, CO2 a dalších emisí. Teplo z Temelína pokryje spotřebu z jedné třetiny a zbytek bude nadále produkován v městské teplárně. Českobudějovická teplárna, která má v oblasti energetiky tradici dlouhou již více než 110 let, tedy kráčí cestou ekologizace, snižování ztrát, postupné diverzifikace palivového mixu a využívání lokálních paliv Vedle modernizace stávajících kapacit na spalování hnědého uhlí a zemního plynu připravuje také projekty na využití biomasy a komunálního odpadu.

13.03.2019 Bc. David Hocke