Věstník detail

Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervaci Miletínky
nařízení kraje
Číslo: 15\13
Datum schválení: 14.11.2013
Platnost od: 18.12.2013
Účinnost od: 02.01.2014
Publikováno 18.12.2013 ve věstníku Jč. kraje částka 8 ročník 13